Misligholdt privatgæld

stiger blandt de ældre - men falder blandt de yngre

RKI og KreditStatus

Experians RKI-register er Danmarks største register over dårlige betalere.

Experian A/S og brancheorganisationen Finans & Leasing har indgået et samarbejde omkring KreditStatus – et middel til at undgå for stor gældssætning i det danske samfund.

Misligholdt privatgæld stiger blandt de ældre - men falder blandt de yngre

Flere og flere danskere har betalingsproblemer. I 1. halvår af 2013 er den misligholdte privatgæld steget fra knap 14,4 MIA. i 2012 til over 16,6 MIA. Gælden er højest blandt de 61- til 70-årige, hvor de registrerede i snit skylder tæt på 100.000 kr. Omvendt er der er fremgang blandt de yngste. Geografisk er især Region Sjælland hårdt ramt, viser den seneste analyse af Experians RKI register. 

RKI tæller i disse dage 229.418 personer, hvilket svarer til 5,19% af den voksne befolkning over 18 år - og en stigning på 3,5% i forhold til sidste år. Det er fortsat de etablerede årgange i aldersgruppen 41-70 år, der øger gælden mest. Især de 61-70-årige er hårdt ramt med en gennemsnitlig registreret gæld på 98.811 kr. pr. pers., i 2010 var samme tal kun 63.226 kr.

Aldersgruppen med den største andel af personer i RKI er imidlertid de 31-40-årige. Her kan 7,69%, ikke betale, hvad de skylder.

”Misligholdt privatgæld er en udfordring for det danske samfund. Vi ser, at gælden vokser sammen med antallet af registreringer pr. person, og det indikerer, at mange danskere har brug for en bedre forståelse af deres egen økonomi”, siger Frank Papsø, Nordisk direktør for analyse og forretningsudvikling i Experian.

De unge viser vejen

Til gengæld er der lyspunkter blandt de yngste i RKI. Blandt de helt unge mellem 18 og 20 år falder andelen af registrerede personer fra 2,40% til 2,34% samtidig med, at den gennemsnitlige gæld pr. person falder fra 12.020 kr. til 10.866 kr. En tendens der går igen blandt de 21-30 årige, hvor andelen falder fra 7,55% til 7,46% og den gennemsnitlige gæld fra 36.110 kr. til 35.137 kr.

”De unge viser vejen for de ældre. Gælden falder blandt de yngste samtidig med, at den stiger over resten af linjen. Det tyder på, at de mange tiltag man har sat i værk for at styrke den økonomiske sans allerede fra skolealderen, begynder at virke”, siger Frank Papsø. ”Dertil har de unge typisk ikke de helt store økonomiske forpligtelser som f.eks. hus og børn. Og derfor har de langt bedre muligheder for at arbejde gælden af lynhurtigt.”

Store regionale forskelle

Lolland er fortsat den kommune, der er hårdest ramt med lidt over hver 10. registreret i RKI. Region Sjælland rummer også kommuner fra toppen bl.a. Solrød og Roskilde med hhv. 3,54% og 3,68%, men samlet set er regionen hårdt ramt med en andel af voksne i RKI, på 6,40%.

Region Hovedstaden rummer også kommuner fra både top og bund, med Allerød som den kommune med den laveste andel registreringer på 2,13% og Ishøj med den næsthøjeste på 9,04%. Dermed repræsenterer regionen en samlet andel på 4,66%.

Bedst ser det ud til at gå for Region Midtjylland med en samlet andel på 4,22%. Til gengæld har Nordjylland som den eneste region en beskeden, men dog faldende, tendens med 4,68%, sammenholdt med 4,69% sidste år.

”Det er interessant at se nærmere på de forskellige regioner. F.eks. rummer Region Sjælland store forskelle på et geografisk relativt lille område, mens det for Region Midtjylland forholder sig omvendt. Der er selvfølgelig en række demografiske forhold, kommunerne ikke kan ændre på, men man kunne med fordel kigge på de kommuner, der klarer sig godt og se på, hvad de gør anderledes, og om der er noget, de øvrige kommuner kunne lære af.” 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Frank Papsø, Nordisk direktør for analyse og forretningsudvikling i Experian: 51 41 20 89
 

  • © Experian 2018. Alle rettigheder forbeholdt.