Dyk i konkurser fortsætter

Dyk i konkurser fortsætter

3. kvartal kom godt fra start med knap 11% færre konkurser i juli i år end i juli 2012. Der er færre konkurser i det meste af Danmark og gode takter i flere af de hårdest ramte brancher. Det viser nye tal fra data- og analysevirksomheden Experian. Dansk Erhverv glæder sig over den positive udvikling. 

Kun 368 virksomheder måtte dreje nøglen om på grund af konkurs i juli i år. Sammenholdt med 413 i juli måned sidste år, svarer det til et fald i antallet af konkurser på 10,9%. Det giver et 12-måneders gennemsnit på 459, hvilket er det laveste i år. 

”Tallene understøtter den positive tendens, vi har set igennem den seneste tid. Selvom niveauet fortsat er højt, ser vi lige nu forsigtig bedring på en række parametre som f.eks. flere nyetableringer og færre virksomheder med underskud, der begge er vigtige indikatorer for en langsigtet bedring i dansk erhvervsliv”, siger Frank Papsø Nordic Director for analyse og forretningsudvikling hos Experian. ”Samlet set viser vores data et erhvervsliv, der langsomt bevæger sig i en sundere retning”. 

Dansk Erhverv ser julis konkurstal som en positiv nyhed, der bidrager til en tiltagende optimisme:

”Konkurstallene lægger sig i vægtskålen med andre positive økonomiske nyheder fra 2. kvartal og frem. Bl.a. har forbrugerforventninger, ledigheden, konjunkturbarometer, ejendomspriser og dankortomsætning udviklet sig i positiv retning. I modsat retning trækker en stagnerende eksportvækst, som indebærer, at vi fortsat ikke skal forvente voldsomt positive BNP-væksttal”, siger erhvervsøkonomisk chef, Bo Sandberg, Dansk Erhverv.

Hårdest ramte brancher fortsat i bedring

På brancheniveau viser analysen en positiv udvikling inden for nogle af de brancher, der har været hårdest ramt de seneste år. I et 12-månedersperspektiv falder antallet af konkurser inden for bygge- og anlægsbranchen med 4% , med 9,4% inden for fremstillingsvirksomheder og med 2,9% inden for landbrug og fiskeri.

”På brancheniveau er det især glædeligt, at nogle af de hårdest ramte brancher fortsat viser positive takter, og ser ud til at have tilpasset sig den nye normaltilstand i dansk økonomi. Fremstillingsvirksomheder og landbruget er i bedring, og bygge- og anlægsbranchen er også på vej frem efter nogle hårde år - og det er meget vigtige brancher for sundhedstilstanden i det danske samfund som helhed”, siger Frank Papsø. ”Alt i alt er der belæg for at håbe på et godt efterår med mulighed for vækst i alle sektorer.”

Færre konkurser over det meste af linjen – men ikke i hovedstaden

Geografisk er det bemærkelsesværdigt, at meget store dele af landet oplever en faldende konkurstendens både i juli og i de seneste 12 måneder samlet set.

”Vest for Storebælt er det især Midt- og Vestjylland, Nordjylland og Østjylland, der er inde i en solid og positiv konjunkturmæssig gænge – også, hvad konkurser angår. Øst for Storebælt er det i de ellers relativt kriseramte områder Sjælland og Lolland-Falster, konkurspilen peger i mest positiv retning. Hovedstaden trækker i negativ retning, men det bør man ikke hænge alt for meget med mundvigene over. Dels er der altid en stor virksomhedsomsætning i København, og dels er erhvervslivet i hovedstadsområdet så bredt funderet, at der ofte vil være alternative jobmuligheder for dem, der rammes af konkurser”, siger Bo Sandberg.

Kontakt:

Experian – Kommunikationsrådgiver, Charlotte Dreyer: mobil 61 15 65 31

Dansk Erhverv - Cheføkonom Bo Sandberg: mobil 28 50 38 19 

  • © Experian 2018. Alle rettigheder forbeholdt.