UDVIKLING I KOKURSER RAMT AF MODVIND

RKI og KreditStatus

Experians RKI-register er Danmarks største register over dårlige betalere.

Experian A/S og brancheorganisationen Finans & Leasing har indgået et samarbejde omkring KreditStatus – et middel til at undgå for stor gældssætning i det danske samfund.

Udvikling i konkurser ramt af modvind – men flere af de mest vitale brancher fortsætter fremgangen

Efter 4 måneder i træk med stabilt fald i konkurser, steg antallet af konkurser en smule i oktober måned. Sammenholdt med oktober 2012 stiger antallet med 4,3%. Det går dog stadig i den rigtige retning for en række nøgleerhverv, bl.a. bygge og anlæg. Det viser de seneste tal fra data- og analysevirksomheden Experian.

I første måned af 4. kvartal måtte 538 virksomheder dreje nøglen om. Sammenlignet med oktober sidste år, svarer det til en stigning på 4,3%. I et 12 måneders-perspektiv genererer det et samlet fald på 2,3%.

”Efter 4 måneder hvor konkursniveauet har været stabilt faldende, ser vi i oktober en lille stigning. Vi havde selvfølgelig hellere set et fald, men en af årsagerne kan være de mange lukninger af holdingselskaber, vi traditionelt ser i oktober. Derfor kan vi godt tillade os at se tendensen lidt an, før vi konkluderer, at konkursniveauet igen er på vej i den gale retning”, siger Frank Papsø, nordisk direktør for analyse og forretningsudvikling hos Experian.

”Selvom vi typisk ser flere konkurser i efterårsmånederne, så er de seneste tal højere, end vi havde håbet,” siger cheføkonom Michael Stæhr, Dansk Erhverv. ”Antallet af konkurser har i længere tid ligget på et forholdsvist højt niveau, men givet de mange andre positive nøgletal for dansk økonomi, så kunne man tillade sig at håbe på, at konkurstallene ville falde.”

Stor variation på brancheniveau
På brancheniveau går det dog fortsat godt i en række af de mest vitale brancher. Bygge og anlæg falder f.eks. med 29,9% sammenlignet med oktober 2012.

”Vi ser et markant fald i konkurser inden for bygge og anlæg på næsten 30%. Samtidig falder handel med 10%, og det er to yderst vigtige brancher for det samlede erhvervsklima. Ud over flere konkurser blandt holdingselskaber ser vi nogle af de største stigninger i brancher som vikarbureauer, rengøring og ejendomsservice.  Man kunne godt få den tanke, at bolig-job-ordningen måske har affødt for mange optimister”, siger Frank Papsø.

Kontakt:
Frank Papsø, Nordisk direktør for analyse og forretningsudvikling hos Experian: 51 41 20 89
Michael Stæhr, cheføkonom i Dansk Erhverv: 40 58 69 78

  • © Experian 2018. Alle rettigheder forbeholdt.