Positiv udvikling i konkurser fortsætter

Danmark bedst i Norden

RKI og KreditStatus

Experians RKI-register er Danmarks største register over dårlige betalere.

Experian A/S og brancheorganisationen Finans & Leasing har indgået et samarbejde omkring KreditStatus – et middel til at undgå for stor gældssætning i det danske samfund.

Den positive udvikling i konkurser fortsætter

Antallet af konkurser i Danmark falder for tredje måned i træk. I august gik 15,5% færre virksomheder konkurs end i samme måned sidste år. I et nordisk perspektiv klarer Danmark sig bedre end vores naboer. Det viser nye tal fra data og analysevirksomheden Experian – Dansk Erhverv er optimistisk.

I august måtte 337 virksomheder dreje nøglen om, sammenholdt med 399 i august 2012. Det svarer til et fald på 15,5% og skaber en samlet nedgang på 5,3% i årets første otte måneder.

“Udvikling i antallet af konkurser viser et velkendt billede, nemlig at der er en vis forsinkelse i konkursudviklingen. Så selvom vi på det seneste har fået flere positive nøgletal, der signalerer, at der er begyndt at komme mere aktivitet i dansk økonomi, så har dette endnu kun aflejret sig i svagt faldende konkurstal,” siger Michael H.J. Stæhr, cheføkonom i erhvervsorganisationen Dansk Erhverv.

Frank Papsø, Nordisk direktør for analyse og forretningsudvikling i Experian fortsætter:

”Ikke desto mindre er det glædeligt for dansk erhvervsliv, at den positive tendens, vi har set de sidste måneder fortsætter i 3. kvartal. Vi kan lige nu være vidne til en forsigtig, men fundamental positiv ændring af erhvervsklimaet i Danmark. Men virksomhederne kan ikke hvile på laurbærrene. Konkursniveauet er fortsat for højt, og en række AF vores øvrige data viser, at den positive udvikling kan blive udfordret. F.eks. stiger antallet af virksomheder med konkursretning, og vores seneste RKI-analyse afdækkede en misligholdt privatgæld på over 16,6 MIA”.

Positive takter i de vitale brancher
I Liberal Services falder konkurserne med 46,4 %, Handel falder med 20,5 % og produktion falder med 54,3 %.

”Det er fortsat positivt at se, at Liberal Service klarer sig så godt, og at Bolig-job-ordningen ser ud til at fungere. Samtidig forventer vi, at fremgangen inden for handel og produktion får en positiv indvirkning på en række af de andre brancher og dermed på erhvervsklimaet som helhed. Og selvom et par store spillere i bygge og anlæg er gået konkurs i denne måned, ser vi også stadig en sund udvikling i denne branche, der jo ellers har været hårdt ramt”, siger Frank Papsø.

Det sydjyske præget af stagneret tysk økonomi
“Man må konstatere, at faldet i konkurser er pænt fordelt over det meste af landet. I de seneste 12 måneder har alle landsdele bortset fra Hovedstaden og Sydjylland oplevet et fald i konkurser sammenlignet med året før. Til gengæld tyder meget på, at den manglende aktivitet i den tyske økonomi det seneste år har ført til, at tyske firmaer har neddroslet deres efterspørgsel hos danske underleverandører i det sydjyske område. At der nu er ved at komme gang i den tyske økonomi, vil formentlig kunne aflæses i den kommende tids konkurstal for det sydjyske område”, siger Michael H.J. Stæhr.

Danmark bedst i Norden
Ser man på tallene i et nordisk perspektiv, er Danmark det eneste land, der oplever et fald i konkurser.

“En sammenligning med vores nordiske naboer viser, at mens det går i den rigtige retning for Danmark, så forholder det sig omvendt for Finland, Norge og Sverige. På trods af at både den svenske og norske økonomi er stærke, så har den seneste tids vækstnedgang alligevel sat sine tydelige spor og således også i konkurstallene”, siger Michael H.J. Stæhr.

"De nordiske økonomier er meget forskellige, men Danmark ser ud til at være en smule længere fremme i forhold til at omstille sig til den nye normaltilstand. Danmark ser ud til at være på rette vej, selvom vi stadig ser for mange konkurser. På sigt bør niveauet være omkring halvdelen af, hvad det er i dag. I mellemtiden er det helt afgørende, at virksomhederne sørger for, at de kender deres kunder og deres evne til at betale – det høje konkursniveau er en meget reel risiko på dagens marked", siger Frank Papsø.

Kontakt:

Frank Papsø, Nordisk direktør for analyse og forretningsudvikling i Experian: 51 41 20 89

Michael Stæhr, Cheføkonom i Dansk Erhverv: 40 58 69 78

  • © Experian 2018. Alle rettigheder forbeholdt.