Fortsat mange konkurser i dansk erhvervsliv

Fortsat mange konkurser i dansk erhvervsliv

I maj steg antallet af konkurser i Danmark, men samlet set kan andet kvartal stadig nå at blive det kvartal, hvor der endelig er en bedring i de ekstreme forhold for danske virksomheder. Med 456 konkurser i maj kunne trenden være mere overbevisende. Der er dog fremgang for handel, mens tjenesteydelser og liberale erhverv lider.

456 firmaer gik konkurs i maj sammenlignet med 447 i maj 2012, hvilket svarer til en stigning på to procent.

“I maj ser vi – som vi måtte forvente – en lille stigning i antallet af konkurser sammenlignet med året inden. Det er en lille korrektur i forhold til de ret positive tal fra starten af andet kvartal. Når vi fortsat er positive i forhold til forventningen til kvartalet, så skal vi længere ned i tallene,” siger Frank Papsø, Nordic Director for analyse og forretningsudvikling hos kreditvurderingsinstituttet Experian. Han fortsætter:

”Jeg lægger særligt mærke til, at der er færre butikker, der må lukke – mens der sidste år i maj var 103 handelsvirksomheder, der bukkede under, så var det i maj i år faldet til 94. Da handelen er så følsom over udsving, ser vi det som et positivt signal i et ellers trist billede.”

”De vanskelige tider er jo nærmest kommet for at blive. Derfor skal virksomhederne indstille sig på at være skeptiske overfor kunder. For en nøgle til overlevelse er at kende sine kunder og deres evne til at betale – ikke bare i dag, men også i fremtiden.”

Udfordringer for enkelte erhverv

Undervisning og landbrug/fiskeri er fortsat de svageste områder. Målt over året er antallet konkurser for undervisningsfirmaer steget med 27 procent, mens der er 16 procent flere konkurser for landmænd og fiskere.
”Undervisningsområdet er under pres og hvis vi ser på de øvrige signaler på det område, er vi fortsat bekymrede. Det bør deres kunder og kreditorer forholde sig til,” forklarer Frank Papsø fra Experian, der fortsætter:

”Samlet set har vi set nogle positive signaler her i andet kvartal, men jeg forventer ikke, at det bliver som tidligere. Danske virksomheder må omstille sig til vanskeligere kreditforhold.”

Fanget i lavvækst

”Dansk økonomi er havnet i en lavvækstfælde. Flere års lavkonjunktur og fald i efterspørgsel på hjemmemarkedet indebærer et såkaldt output-gab på cirka 4 procent op til det strukturelle normalniveau for BNP. Men der er positive tegn med både lav rente, lav inflation, stigende aktiekurser, bedring på boligmarkedet og højere disponible indkomster blandt andet i kølvandet på sidste års skattereform. Det er faktisk kun en vending på arbejdsmarkedet, der mangler, før vi for alvor kan få gang i hjulene. Men indtil beskæftigelsen begynder at stige, er der fortsat meget negativ psykologi i markedet og derfor også en latent konkursrisiko i store dele af erhvervslivet”, siger Bo Sandberg, erhvervsøkonomisk chef i erhvervsorganisationen Dansk Erhverv.

Han bemærker, at handelsvirksomheder samlet er hårdt ramt trods en lille bedring i maj. Set over det seneste år er 1198 virksomheder indenfor handel blevet tvunget til at lukke. Detailhandelen er dermed den branche, der har set flest lukninger.
 
”Relativt mange konkurser i detailhandlen illustrerer meget godt, at det er hjemmemarkedet, der længe har hængt med næbbet, mens de brancher, der er mest afhængige af eksport som for eksempel industrien, har klaret sig relativt bedst. Det hører dog også med til billedet, at der fandt en betydelig tilpasning sted i virksomhedsbestanden inden for industrien i løbet af de første par kriseår - en tilpasning, der indebærer, at industriproduktionen fortsat ikke er tilbage på førkriseniveauet”, siger Bo Sandberg.

Flest konkurser i Hovedstaden – færrest i Øst- og Midtjylland

Geografisk set var maj med 220 konkurser hård ved Region Hovedstaden. Det svarer til, at over ti virksomheder i Københavnsområdet gik konkurs på hver af månedens 21 arbejdsdage.
 
”Selvom Hovedstadens konkursudvikling umiddelbart ser voldsom ud, er der simpelthen en større virksomhedsomsætning i København, og der er typisk ikke så mange beskæftigede, som berøres af konkurserne i det område. Samtidig er det ofte også lettere for de berørte ansatte at finde alternativ beskæftigelse”, siger Bo Sandberg.
 
Geografisk var det især bæltet fra Østjylland - med Trekantområdet og Århus - til Midt- og Vestjylland, der ifølge de nye tal fra Experian både oplevede færre konkurser i maj og i det hele taget har haft færre konkurser de seneste 12 måneder.
 
”Både Østjylland og Midt/Vestjylland oplever højere økonomisk vækst end resten af Jylland. Det er geografiske områder med en erhvervsstruktur, som er præget af flere forskellige brancher indenfor både service og fremstilling, hvilket gør områderne mindre sårbare overfor økonomiske tilbageslag”, siger Bo Sandberg.

Kontaktinformation:

Experian – Nordisk direktør for analyse og strategiudvikling, Frank Papsø: 51 41 20 89

Dansk Erhverv - Cheføkonom Bo Sandberg: mobil 28 50 38 19

  • © Experian 2018. Alle rettigheder forbeholdt.