Den gode start

på konkursåret 2013 holdt ikke længe

Den gode start på konkursåret 2013 holdt ikke længe

Det lave konkursantal i januar 2013 viste sig at være en enlig svale. Efter en overraskende god start på 2013, steg antal konkurser igen i februar, hvor der i år var 8,6 pct. flere konkurser end i februar 2012. Samlet for årets to første måneder har der dog været et lille fald i konkursantallet på 3 pct. Det er især i Sydjylland, der for tiden har forhøjet konkursrisiko

Forårstegnene pibler frem, men krisen har fortsat godt greb om dansk økonomi. I februar var der 491 konkurser i Danmark mod 452 i samme måned sidste år. Det indebærer en stigning på 8,6 pct. Til gengæld var der ekstraordinært få konkurser i januar, så samlet for årets to første måneder, har der i år været 896 konkurser mod 924 i 2012, svarende til et lille fald på 3,0 pct.

”Selvom februar isoleret set bød på en stigning, har konkursniveauet de seneste to år – trods markante udsving fra måned til måned – ligget ret konstant omkring 470 pr. måned. På den korte bane må vi konstatere, at selvom forårssolen luner, er dansk erhvervsliv fortsat henvist til kuldegrader præget af et historisk højt konkursniveau”, kommenterer René Ostenfeld, Senior Business Advisor i Experian. 

Fravær af økonomisk vækst

”Dansk økonomi har nu i fem år været kendetegnet af fravær af økonomisk vækst, senest med et nyt dyk i vores bruttonationalprodukt på 0,6 pct. i 2012. Hjemmemarkedet har fortsat vanskeligt ved at få fodfæste og er ikke parat til at tage over fra eksporten som vækstmotor. I mange dele af erhvervslivet er der derfor en latent og betydelig konkursrisiko”, vurderer Bo Sandberg, cheføkonom i erhvervsorganisationen Dansk Erhverv.

Forventningen underbygges af Experians seneste regnskabsdata, der viser forsigtig fremgang på bundlinjen hos danske selskaber, men stadig indikerer, at det er op ad bakke.

”Ved udgangen af februar ser vi lidt flere selskaber med overskud og en bedre kredit-rating end sidste år, hvilket forhåbentlig vil afspejle sig i konkursniveauet, men det vil først vise sig i løbet af 2014. Indtil da må vi fortsat tåle 400-500 konkurser månedligt,” lyder vurderingen fra René Ostenfeldt.

Lidt flere konkurser i Restauration

Overnatning og Restauration oplevede i februar 37 konkurser mod 24 i samme måned sidste år, og er således blandt månedens hårdest ramte brancher. Men set som gennemsnit over en 12 måneders periode, er der også her tale om status quo med et marginalt fald i antal konkurser på 0,8 %.

”Man bør selvfølgelig ikke drage håndfaste konklusioner på baggrund af en enkelt måneds konkursudvikling, men der er ingen tvivl om, at den udvidede mulighed for momsafløftning ved erhvervsmæssige køb af overnatningsydelser, som foreslået af regeringen i Vækstplan.dk, falder på et tørt sted”, siger Bo Sandberg.

Experian A/S og Dansk Erhverv peger omvendt på, at det er positivt, at en konjunkturfølsom branche som transport – der i de første kriseår var særdeles hårdt ramt - har opnået et fald i konkursomfang på 10,5 pct. i løbet af det seneste år.

Flest konkurser på Bornholm og i Sydjylland

Geografisk er det især erhvervslivet på Bornholm og i Sydjylland, der har forhøjet konkursrisiko. Set over de seneste 12 måneder, har der været godt og vel 10 pct. flere sydjyske konkurser end i de 12 foregående måneder.

”I Sydjylland mærkes det blandt industriens underleverandører, at tysk økonomi havde et hårdt 2012 og samtidig presses den sydjyske detailhandel voldsomt af en grænsehandel, der har været stigende under krisen”, siger Dansk Erhvervs cheføkonom.

Kontaktinformation:

Experian – Nordisk direktør for analyse og strategiudvikling: Frank Papsø51 41 20 89

Dansk Erhverv - Cheføkonom Bo Sandberg: mobil 28 50 38 19

  • © Experian 2018. Alle rettigheder forbeholdt.