Konkursanalyse for januar 2013

God start på konkursåret

Overraskende god start på konkursåret 2013

Januar overraskede positivt med væsentligt færre konkurser, end tilfældet var både i januar 2011 og 2012, viser nye tal fra data- og analysevirksomheden Experian. Sammenlignet med sidste år er der tale om et stort fald på ca. 14 pct. Det er især øst for Storebælt, konkursantallet faldt i januar - mens det steg i Syd- og Nordjylland.

I januar 2013 var der 405 konkurser – mod 472 i samme måned året før. Det indebærer et kraftigt fald på 14,2 pct. efter et år med stort set stabilt, men højt konkursniveau.
”Alt i alt en overraskende god start på året, og selvom vi ikke tolker på én måneds udsving, er der tegn på, at vi går i retning af 'ny normal' på et svagt lavere niveau, omkring 400-500 konkurser månedligt, vurderer nordisk direktør for analyse og forretningsudvikling, Frank  Papsø, Experian.
Forventningen bygger Experian på en gennemgang af årets regnskaber, der viser, at andelen af selskaber med overskud og en positiv kreditscore er svagt stigende.
”Det forventer vi afspejler sig i et stabilt og helst dalende konkursniveau, for med øget kreditscore åbner muligheden sig for investeringer, som bliver nøglen for vækst i en tid, hvor forbrugerne stadig holder på pengene,” siger Frank Papsø.

Faren ikke overstået

Også i erhvervsorganisationen Dansk Erhverv vækker tallene forsigtig optimisme.

”Det er desværre alt for tidligt til at erklære konkursbølgen overstået. Tendensen skal holde sig i flere måneder, før vi for alvor kan begynde at male det økonomiske stemningsbillede i lysere toner,” siger cheføkonom i Dansk Erhverv Bo Sandberg og fortsætter:

”Dansk økonomi har nu i fem år været kendetegnet af fravær af økonomisk vækst og af et hjemmemarked, der fortsat har vanskeligt ved at få fodfæste. Derfor har der allerede fundet en betydelig tilpasning af virksomhedsbestanden sted – både i form af flere konkurser og færre nyetablerede virksomheder,” siger Bo Sandberg.

En god januar for de fleste brancher

Med det overraskende konkursfald in mente, er det naturligt, at de fleste brancher har klaret sig godt gennem januar. Således var der i januar for første gang længe signifikant færre konkurser i detailhandlen end i januar året før.

Sjælland og Hovedstaden fører an i konkursfaldet

Geografisk var det især Hovedstaden og Sjælland, der iflg. de nye tal fra Experian oplevede færre konkurser i januar – men også det billede kan svinge fra gang til gang. Hovedstadsområdet nyder godt af en bred erhvervsstruktur og en solid økonomisk udvikling sammen med flere andre landsdele. Omvendt var der i januar flere sydjyske konkurser end året før – og ser man på de seneste 12 måneder sammenlagt, er Sydjylland sammen med Bornholm de eneste geografiske områder, hvor konkurspilen for alvor peger opad.

Grænse- og onlinehandel

”I Sydjylland mærkes det, at tysk økonomi havde et hårdt 2012. Det fik konsekvenser for mange danske underleverandører. Samtidig er den sydjyske detailhandel presset af en grænsehandel, der har været stigende under krisen,” siger Dansk Erhvervs cheføkonom.

 Også Lolland Falster, Fyn og Nordjylland mistede arbejdspladser i januar.

”Med over 1.200 konkurser indenfor handel i 2012, må vi erkende, at forbrugerne ikke nøjes med at køre en tur over grænsen, men også i vidt omfang er gået online, hvilket lægger et kontant pres på de fysiske butikker. Vi handler på internettet, og det kræver nye forretningsmodeller og skarp segmentering at tage konkurrencen op. Så selvom det varmer med færre handels-konkurser i januar i forhold til sidste år, er der stadig et stort udviklingsarbejde forude,” siger Frank  Papsø påpeger, at konkursanalysen afspejler andre samfundsparametre som optræden i RKI og befolkningsandel på overførselsindkomster. Begge indikatorer på, at forbruget næppe bliver løftestangen i en række landsdele

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Nordic Sales and Marketing Director, Frank Papsø: 51 41 20 89

  • © Experian 2018. Alle rettigheder forbeholdt.