RKI-analyse 2. halvår 2012

Den misligholdte privatgæld steg fra 13,5 mia. til 15,8 mia.

Misligholdt privatgæld steg med to mia. i 2012

RKI-analyse 2. halvår 2012

Danskernes betalingsproblemer blev kraftig forværret i 2012. Den misligholdte privatgæld steg fra 13,5 mia. til 15,8 mia. De 61-70 årige i RKI skylder i snit over 95.000 kroner. På Lolland står hver 10. voksne i RKI

Hver 20. voksne dansker måtte i 2012 opleve at få låst sin økonomi fast af en RKI-registrering. Nye tal fra Experian RKI bekræfter, at gældsregistret ved årets udgang tæller 225.940 personer, svarende til 5,13% af den voksne befolkning. Ikke overraskende er det de etablerede årgange med bolig, bil og forpligtelser i aldersgruppen 41-70, der har øget gælden mest og nu skylder over 85.000 kroner pr. pers. i snit. Til gengæld er det danskere i 30’erne, der oftest må tåle en RKI-registrering. Her er det 7,61% af  aldersgruppen, der har opgivet at betale, hvad de skylder. Også de helt unge mellem 18-20 år optræder i RKI.
”Vi må erkende, at udviklingen er graverende. Ved de seneste opgørelse oplevede vi et fald blandt de 18-20 årige – men også her får vi nominelt flere ind, end vi sender ud, og aldersgruppen har fået flere kreditorer”, kommenterer nordisk direktør for analyse og forretningsudvikling i Experian, Frank Papsø.

Antallet af betalingsanmærkninger vokser

Ikke bare beløbets størrelse, men også antallet af betalingsanmærkninger indikerer alvoren i den enkeltes gældssituation. De 225.940 RKI registrerede skylder i gennemsnit på 3 sager.
”Når en ung i snit har 2,19 sager af ’afbetale på’, er situationen lidt mere kompleks at arbejde sig ud af, end hvis der kunne laves aftaler med bare én kreditor”, forklarer Frank Papsø og påpeger, at gennemsnitstallene dækker over store uligheder. Mange registreres for ét forhold, andre har mange kreditorer på samvittigheden.

Hverdagslivet kostede dyrt

Af Experians data fremgår, at de 43-årige RKI-registrerede skylder over 103.000 kr. Dette beløb toppes dog af 68-årige, der skylder 110.000. De 42-årige er den årgang blandt de ”sen-voksne”, der oftest registreres (7,86%). Som 30-årig er andelen dog 8.31%.
”Bevægelserne antyder, at voksen- og hverdagslivet koster dyrt for dem, der ikke har luft i budgettet og styr på økonomien. En skilsmisse eller fyring kan trække tæppet væk, og man må tro, at ikke alle handler i ond vilje her, men overmandes af omstændighederne”, siger Frank Papsø.

Vi har brug for nye kreditværktøjer

” Derfor er vi nødt til at anskue tidens betalingsproblemer nuanceret. En RKI registrering sætter en bremse på forbruget, indtil regningerne er betalt, hvorefter man er ude igen. Samfundsmæssigt skal vi passe på ikke at lade frygten råde og fryse alle pengestrømme til og kvæle det forbrug, vi har så stærkt brug for. Ikke alle er notorisk ”dårlige betalere”, og vi har brug for værktøjer, der i første omgang hjælper borgere med slet ikke at lande i RKI, og dernæst hjælper dem, der har betalingsvilje, som midlertidigt er kommet i uføre. Vi kan ikke køre alle over én kam, men behøver fintmaskede kreditsystemer, så pengene trods alt kan flyde – og de danskere, der evner, vil og kan betale, stadig møder tillid”, siger Frank Papsø.

Sjælland har kommuner med flest – og færrest i RKI

Det er stadig Lolland kommune, der er hårdest ramt, når der ses på andelen af en kommunes borgere over 18 år, der har misligholdt gæld (9,83%.) Også kommuner som Guldborgssund, Ishøj, Slagelse og Kalundborg slås med betalingsevnen. Allerød har færrest RKI-registrerede (2,05%), Rudersdal (2,54%) og Gentofte (2,55%).
Til gengæld er det de RKI-registrerede i de nordsjællandske kommuner, der skylder mest. Hørsholm topper med en gennemsnitlig misligholdt gæld på 156.776 kr. pr person i RKI.
Jyske kommuner holder sig i analysens midte, dog med en generel stigning i andelen af gældsramte. Størst stigning i Region Syddanmark, hvor andelen af gældsramte steg til 5,05% - lidt under landsgennemsnittet på 5,13 %.

 

 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Nordisk direktør for analyse og forretningsudvikling, Frank Papsø: 51 41 20 89

  • © Experian 2018. Alle rettigheder forbeholdt.