Konkursfald bremser op i september

RKI og KreditStatus

Experians RKI-register er Danmarks største register over dårlige betalere.

Experian A/S og brancheorganisationen Finans & Leasing har indgået et samarbejde omkring KreditStatus – et middel til at undgå for stor gældssætning i det danske samfund.

Konkursfald bremser op i september

Et fald på 12 procent i forhold til sidste år, men med en markant nedsat hastighed ned imod det forjættede "før-krise-niveau". Sådan tegner konkursudviklingen sig for september ifølge nye tal fra analysevirksomheden Experian

Kilde: Experian, KOB.

Trods en solrig start på efteråret, trak mørke skyer sig sammen omkring 337 virksomheder i september og resulterede i, at de måtte dreje nøglen, viser nye konkurstal fra data- og analysevirksomheden Experian.

Ganske vist er der tale om et fald på 12 procent i forhold til samme måned sidste år, men det er langt fra så markant et fald som den kurve, vi har set de seneste måneder. Udviklingen kan i nogen grad tilskrives den geopolitiske uro, men også andre faktorer bekræfter, at dansk økonomi træder ind i et lidt mere gråtonet efterår end ellers ventet.

Blandede signaler fra dansk økonomi

”Det betyder, at der fortsat er et stykke vej til det eftertragtede ”før-krise” niveau, når vi alene fokuserer på konkurser”, kommenterer Frank Papsø, nordisk direktør for analyse og forretningsudvikling i Experian.
”Det er vanskeligt at konkludere ud fra én måneds udslag, men det er en tendens, vi følger nøje, og som følger en række blandede signaler fra dansk økonomi. Forbrugertilliden er absolut i fremgang. Men når det kommer til konkrete vækstindikatorer som for eksempel momsregistreret salg, så genkender vi ikke den store ”købe-iver” i befolkningen”.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Fornyet tilbageholdenhed hos forbrugerne

August bød ellers på et stort fald i antallet af konkurser på 40 procent, og Frank Papsø påpeger, at der generelt har været meldinger fra blandt andet detailhandlen om, at tiderne er bedre.

”Nu må vi antage, at ikke mindst de seneste måneders internationale uro kan have skabt fornyet bekymring blandt forbrugerne. Ligesom job situationen fortsat er et område, der optager mange – et fokus, som nok også er skabt af en ihærdig politisk debat om dagpengeregler. Begge forhold kan være medvirkende til, at forbrugernes lyst til nyanskaffelser er dæmpet en anelse."

Sårbare brancher med mange arbejdspladser

Regionalt har konkurserne været i pæn tilbagegang sommeren over. Men i september opstod en markant stigning i Midt- og Vestjylland, hvilket dog skal ses på baggrund af bemærkelsesværdigt få konkurser i området samme måned sidste år, samt at 12 konkurser hidrørte samme adresse. Branchemæssigt er det især inden for Andre Serviceydelser og Fremstillingsvirksomhed, der er kommet flere konkurser. Her er der tale om brancher, der ikke er strengt videnstunge, men ofte tæller mange arbejdspladser.

Fortsat mange risici for dansk erhvervsliv

Selvom mange konkurser skyldes naturlige forhold som hård pris- konkurrence eller strukturelle skift i den grundlæggende forretningsmodel – så er det bekymrende, hver gang virksomheder med mange arbejdspladser falder bort, fastslår Frank Papsø.

”Fortsat svage tal for Europa vil påvirke danske virksomheder også i de kommende måneder. Så selvom det ikke nødvendigvis fører til konkurs, kan det betyde tab af arbejdspladser. I det perspektiv, er der fortsat mange risici for danske virksomheder og dansk realvækst.”

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Nordisk direktør for analyse og forretningsudvikling, Frank Papsø, tlf. 5141 2089

  • © Experian 2018. Alle rettigheder forbeholdt.