Opbremsning giver uændret konkurstal

RKI og KreditStatus

Experians RKI-register er Danmarks største register over dårlige betalere.

Experian A/S og brancheorganisationen Finans & Leasing har indgået et samarbejde omkring KreditStatus – et middel til at undgå for stor gældssætning i det danske samfund.

Opbremsning i økonomien giver uændret konkurstal

607 selskaber har i november drejet nøglen om som følge af konkurs. Det er blot fem færre end sidste år, viser nye tal fra Experian og en opbremsning af den positive udvikling, der ellers har præget 2014.

Ikke kun vejret var køligt, det kneb også med at holde blusset i gang under den spirende vækst i november. Med 607 konkurser, svarende til 20 hver dag, bød november på en mindre positiv optakt til julen, viser nye tal fra Experian. Kun fem konkurser adskiller niveauet fra samme måned sidste år, og det betyder, at niveauet er fastholdt og dermed markerer en opbremsning i forhold til udviklingen over en 12 måneders periode, hvor faldet ellers har været 23,2 procent i gennemsnit. November har typisk mange konkurser. Alligevel springer det i øjnene, at det endte med rekord som måneden i år, hvor flest gik konkurs.

Niveauet trods alt nedadgående

Alligevel fortsætter konkursfrekvensen med at falde. I år er seks ud af 1000 selskaber ramt af konkurs. Det er et fald på 2,10 promille i forhold til 2013, hvor det var otte ud af 1000 selskaber. 
”Dermed har 2014 trods alt været et år med faldende konkurser, og det har været vores forventning at dansk økonomi kunne lægge de høje niveauer fra 2010 bag sig. Med den seneste udvikling, er der dog fortsat grund til at udvise forsigtighed i forhold til sine samarbejds- og modparter”, siger Frank Papsø, nordisk chef for analyse og forretningsudvikling.

Overnatning og mad har det svært

Overnatning og Restauration har ikke haft det for godt i den forløbne måned og lander på 43 konkurser i forhold til 36 i november 2013. Væksten i overnatninger har ellers ligget på omkring fem procent. 
”Forklaringen skal formentlig ses i en vis overkapacitet, der kan give anledning til prispres og lav belægningsgrad”, kommenterer Frank Papsø,

Fyn fordoblede antallet af konkurser

Mest markant har konkurserne grebet om sig på Fyn, der måtte vinke farvel til 38 selskaber, svarende til en stigning på 123 procent i forhold til samme måned sidste år, hvor 17 gik konkurs. I Hovedstaden er udviklingen stadig på det rigtige side med en nedgang på 12 procent i forhold til sidste år, fra 369 til 332 konkurser. Også Sjælland er fortsat på ret kurs med 44 konkurser mod 55 sidste år, hvilket bidrager til et samlet fald over en 12 måneders periode på knapt en tredjedel. I Østjylland stoppede antallet af konkurser med at stige kort før de magiske 100 – i alt 97 gik konkurs i november: En forværring på 27 i forhold til sidste år, hvor antallet var 70.

Verdensøkonomi og olie

”Kigger vi lidt ud over de nøgne konkurstal ser vi, at verdensøkonomien lige nu ikke er oppe i de ønskelige omdrejninger, hvilket de faldende oliepriser bekræfter. Det har indflydelse på verdenshandlen og dermed den internationale værdiskabelse, og det rammer især Danmarks eksportintensive brancher – ikke mindste transport, fødevarebranchen og landbrug”, kommenterer Frank Papsø.

For yderligere oplysninger kontakt venligst: 

Nordisk direktør for analyse og forretningsudvikling, Frank Papsø, tlf. 5141 2089

  • © Experian 2018. Alle rettigheder forbeholdt.