Mange men færre konkurser i maj

fald på 19 % siden sidste år

RKI og KreditStatus

Experians RKI-register er Danmarks største register over dårlige betalere.

Experian A/S og brancheorganisationen Finans & Leasing har indgået et samarbejde omkring KreditStatus – et middel til at undgå for stor gældssætning i det danske samfund.

Mange men færre konkurser i maj

Antallet af konkurser falder igen i maj til 370 konkurser, svarende til et fald på 19 % siden sidste år. Sammenligner man antal konkurser i maj med årene før finanskrisen er niveauet dog fortsat højt. Udviklingen understøttes i stigende grad også af bedre beskæftigelsestal, hvilket kan indikere at dansk økonomi er ved at stabiliseres efter flere udfordrende år.  Faldet er især knyttet til Jylland og Fyn og Lolland-Falster. Hovedstaden og Sjælland har ikke oplevet samme fald som øvrige dele af landet.

Faldet i konkurser er især sket i handel, bygge og anlæg samt delvist overnatning og restauration – altså typisk erhverv eksponeret mod indenlandsk vækst. Det er dermed også de brancher som gennem krisen har haft mange konkurser.  Fælles for disse brancher er at de fortsat tegner sig for hovedparten af de konkurser som ligger over 2006 niveauet (før-krise-niveau).

Set i den sammenhæng er der også tale om en (lille) forbedring – men der er fortsat et stykke vej før konkurserne er tilbage på 2006 niveauet. Set over et årsgennemsnit var der således 263 månedlige konkurser over 2006 niveauet. Med de seneste tal er dette antal faldet til 226.

Indenfor serviceerhverv som informations & Kommunikation samt Administrative tjenester er der ikke sket nogen forbedringer siden årsskiftet. Et fortsat højt konkursniveau indenfor disse erhverv kan tyde på, at væksten og indtjeningen er under pres på serviceydelser. Netop service erhvervene er ofte meget arbejdsintensive og udviklingen kan derfor presse tomgang for kontorlokaler op – især i hovedstaden.

Mange virksomheder har i betjent sig af konsulenter til interne effektiviseringsprojekter under krisen men i takt med at projekterne afsluttes overtager interne ressourcer eventuelle udviklingsprojekter. Et stigende behov for at fokusere på toplinje i stedet for bundlinje melder sig – og her kræves ofte en mere specifik forretningsforståelse, som i høj grad findes i virksomhedens egen organisation. Mange små og mellemstore virksomheder med begrænset analysekapacitet kan dog med fordel bruge konsulenter til at kickstarte salg og investeringsprojekter. Begge fokusområder for fremtidig vækst.

Frank Papsø, Nordisk direktør for analyse og forretningsudvikling hos Experian: 51 41 20 89

  • © Experian 2018. Alle rettigheder forbeholdt.