Spirende optimisme i erhvervslivet

Væksten arbejder for de mindre og unge virksomheder

RKI og KreditStatus

Experians RKI-register er Danmarks største register over dårlige betalere.

Experian A/S og brancheorganisationen Finans & Leasing har indgået et samarbejde omkring KreditStatus – et middel til at undgå for stor gældssætning i det danske samfund.

Kun halvt så mange juni-konkurser som sidste år

Antallet af konkurser før ferien er næsten halveret i forhold til juni sidste år. Væksten arbejder nu også for de mindre og unge virksomheder, viser Experians konkursrapport for juni måned.

Den spirende optimisme i erhvervslivet bekræftes atter af månedens konkurstal fra data- og analysevirksomheden Experian.

Med 239 konkurser i juni 2014 er konkursniveauet faldet 44,7 % i forhold til juni 2013, hvor der var 432 konkurser.

Ser man på tendensen over de seneste 12 måneder, er der tale om et fald på knapt en femtedel (18.8%) - en positiv udvikling, som alle geografiske områder bidrager til. Kun Bornholm har haft et uændret, men altså ikke faldende, antal konkurser.

”Igen ser vi et godt lavt niveau, som med stormskridt nærmer sig en halvering af niveauet fra sidste år før ferien. Det er en tendens, der har holdt sig støt siden årsskiftet, og vi skal nu helt tilbage til 2008 for at se et lavere halvårsniveau”, kommenterer Nordisk direktør for analyse og forretningsudvikling, Frank Papsø, Experian.

100 færre konkurser i Hovedstaden

I et geografisk perspektiv fremgår det, at for hver 1.000 aktiv virksomhed i Hovedstaden, gik 0,31 virksomhed konkurs i juni 2014, svarende til nominelt 71 – et flot resultat i forhold til 179 konkurser i juni sidste år.

”Tendensen i første halvår 2014 viser, at de styringstiltag, virksomhederne har sat i værk, slår stabilt igennem og med en markant positiv effekt.” vurderer Frank Papsø, der endvidere glæder sig over, at udsatte regioner som Lolland-Falster og Sydjylland siden juni sidste år tegner sig for konkursfald. Lolland-Falster oplevede to konkurser i juni år, mod seks sidste år. Et fald, der over en 12 måneders periode udgør næsten en halvering. Fra juni 2012- juni 2013 gik 66 virksomheder konkurs, mens antallet i perioden juni 2013-juni 2014 er 36.

Kun 41 handelsvirksomheder konkurs

Også på branche-niveau blev der i juni vendt op og ned på det sædvanlige konkursbillede.  For en gangs skyld er Handel ikke den branche, hvor virksomheder oftest måtte dreje nøglen om – 41 gange skete det i juni 2014 mod 96 konkurser i juni 2013. Dén rolle tilfalder i stedet Bygge & Anlæg, hvor 45 virksomheder gik konkurs, svarende til 1,10 virksomhed ud af 1.000 aktive virksomheder. Sidste år i juni gik 57 Bygge & Anlægs-virksomheder konkurs.

Ser man over en 12 måneders periode er det dog fortsat Handel, der med i alt 892 konkurser nominelt har haft flest konkurser.

I forhold til det konkrete antal aktive virksomheder i branchen er det imidlertid  Overnatning & Restauration der procentvist har oplevet flest konkurser, dog med den positive udvikling i perioden fra juni 2013-juni 2014, at 15,94 virksomheder gik konkurs ud af 1.000 – et fald fra mere end 21 virksomheder året tidligere.

For yderligere information, venligst kontakt Nordisk direktør for analyse og forretningsudvikling, Frank Papsø, Experian: + 45 51 41 29 89.

  • © Experian 2018. Alle rettigheder forbeholdt.