Fald i konkurser udeblev

RKI og KreditStatus

Experians RKI-register er Danmarks største register over dårlige betalere.

Experian A/S og brancheorganisationen Finans & Leasing har indgået et samarbejde omkring KreditStatus – et middel til at undgå for stor gældssætning i det danske samfund.

Hård start på 2014: Fald i konkurser udeblev

Efter et markant fald i december, steg antallet igen i januar med 4,2 % sammenholdt med 2013. Nogle af de brancher, der er vigtige for beskæftigelsen, oplever dog fremgang. Det viser den seneste konkursanalyse fra data- og analysevirksomheden Experian.

I årets første måned måtte 422 virksomheder lukke og slukke. Dermed er niveauet igen på vej op efter et markant fald i december. 

”Op til efteråret 2008 lå antallet af konkurser i januar måned i lejet omkring 150-250, men siden 2009 har niveauet befundet sig i omegnen af 400-450. Med 422 konkurser i år bliver der desværre ikke bygget videre på den positive udvikling, som vi så i december-tallene. Der er tale om stigning inden for bl.a. serviceerhverv, der formentlig påvirkes at lav indenlandsk vækst”, siger Rasmus Westerlin, Senior Business Advisor fra Experian. 

“Det er naturligvis skuffende, at konkurstallet igen stiger og dermed bryder den tendens, der har været de foregående år til faldende konkurstal i januar måned. Dette i kombination med det fortsat høje niveau for antallet af konkurser understreger derfor, at der fortsat er en betydelig konkursrisiko i store dele af dansk erhvervsliv”, siger Michael H.J. Stæhr, cheføkonom i Dansk Erhverv.

Relativ fremgang

”Tallene kan være dyster læsning, men vi ser stadig en relativ positiv udvikling inden for nogle af de traditionelt hårdest ramte brancher – og nogle af de brancher der løfter beskæftigelsen. Konkurserne falder f.eks. fortsat relativt inden for bygge- og anlæg, selvom branchen har en af de højeste konkursfrekvenser med mere end 18 virksomheder pr. 1000 konkurs om året. Et mildere vintervejr kan have holdt hånden under branchens aktivitet her i vintermånederne og dermed begrænset antallet af konkurser”, siger Rasmus Westerlin. 

Det er fortsat mange konkurser i hovedstaden, hvor konkursfrekvensen er knap 11,3 konkurser pr. 1000 virksomheder pr. år. Det er væsentligt over landsgennemsnittet på knap 8 konkurser pr. 1000 virksomheder.  

For yderligere information kontakt: 

Dansk Erhverv: Cheføkonomi, Michael H.J. Stæhr på tlf.: 40 58 69 78 

Experian: Senior Business Advisor Rasmus Westerlin på tlf.: 40 12 17 03

  • © Experian 2018. Alle rettigheder forbeholdt.