Markant fald i konkurser i februar

vending for dansk økonomi, kan være på vej?

RKI og KreditStatus

Experians RKI-register er Danmarks største register over dårlige betalere.

Experian A/S og brancheorganisationen Finans & Leasing har indgået et samarbejde omkring KreditStatus – et middel til at undgå for stor gældssætning i det danske samfund.

Markant fald i konkurser i februar - vending for dansk økonomi, kan være på vej?

De forløbeliget tallene for februar viser en positiv tendens med fald i antal af konkurserne til 248 konkurser. Det svarer til niveauet i nærheden af hvad vi så i 2008. Sammenholdes dette med de 491 konkurser, vi så i januar 2013, er ddet et fald på næsten 50 % på et år. 
”Hvor vi i december 2013 så en tendens til, at det gik mod lysere tider i forhold til antal konkurser, så det igen mere dystert ud i januar 2014. Men for februar ser det atter ud til, at der igen er mere gang i dansk erhvervsliv. Faldet i antal konkurser kommer fra alle brancher. Det bekræfter at det kan være en generel tendens vi ser” udtaler Frank Papsø, Nordic Director, Experian.
”I løbet af 2013 ramte de mange konkurser primært virksomheder indenfor indenlandske erhverv – detailhandel, ejendomme, bygge-og anlæg. Den seneste tendens kan være en indikation på at indenlandske erhverv har kurs mod et styrket indtjeningsgrundlag. Niveauet for konkurser er dermed måske ved at nærme sig hvad man før finanskrisen anså for et normalt leje, nemlig mellem 150-200 om måneden.”, uddyber Frank Papsø. Dog er det for tidelige at sige noget, om februars flotte resultat, vil forsætte året ud.
Fortsat et højt konkursniveau – dog tendens til fald udenfor hovedstaden, hvor i starten af krisen steg konkurserne især udenfor hovedstaden.

Antal konkurser i januar 2014
Lidt bedre internationale konjunkturer har generelt  hjulpet eksporterhverv, som der er større koncentration
af udenfor hovedstaden. Vi skal se en forbedring i en række indenlandske erhverv før vi ser et generelt fald i konkurser i Danmark

Branchekendskab er vigtigt

Byggebranchen ser ud til at holde samme niveau for konkurser som normalt - nemlig omkring 15%. Branchen kan have haft gavn af det milde vintervejr, som har været med til at holde produktiviteten oppe.
Især cykliske brancher har høje konkursniveauer
Der er forbedring i form af fald i konkurssandsynligheden for de fleste brancher
Store forskelle under de enkelte hovedbrancher
Specialiseret detailhandel og kiosker er eksempelvis mere risiko eksponerede end dagligvarehandel – især discountkæder
Eksportvognmænd er mere risiko eksponerede end indenlandske specialtransporter
Anlægsvirksomhed klarer sig bedre end nybyggeri
Brancheindsigt er derfor central for at forstå den præcise risiko.

Branchers konkurssandsynlighed

RKI – Vær sikker på betalingsevne

Gennem krisen er antallet af RKI anmærkninger øget kraftigt
Seneste udvikling per januar 2014 er et lille fald
Det gennemsnitlige skyldnerbeløb har siden 2011 været faldende og nærmer sig før- krise niveauet.
Der er dog fortsat mange virksomheder med RKI anmærkninger og stor spredning i de underliggende beløb.

Antal RKI-anmærkninger

  • © Experian 2018. Alle rettigheder forbeholdt.