Største relative konkursfald i 14 år

RKI og KreditStatus

Experians RKI-register er Danmarks største register over dårlige betalere.

Experian A/S og brancheorganisationen Finans & Leasing har indgået et samarbejde omkring KreditStatus – et middel til at undgå for stor gældssætning i det danske samfund.

Største relative konkursfald i 14 år

Det samlede antal konkurser i 2014 faldt i december med 19 procent i forhold til 2013, viser nye tal fra data- og analysevirksomheden Experian. Det er det største årlige fald i de seneste 14 år. Dermed kan sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv være på vej op efter et år med store forventninger til dansk økonomi.

Med i alt 4.200 konkurser fordelt over hele 2014, oplevede Danmark 2.500 færre konkurser end for fire år siden i 2010, hvor det årlige antal toppede med knap 6.700. 
Nu mangler blot et yderligere fald på ca. 1.700 årlige konkurser, før dansk økonomi er bragt tilbage til de ca. 2.500 årlige konkurser, der kendetegnede de stærke vækst-år op til krisen, men også starten af 0’erne.

Årlige konkurser 2000-2014

Årlige konkurser 2000-2014

Sammenligning af konkursudvikling 2014 og 2013

Sammenligning af konkursudvikling 2014 og 2013

”Decembers tal giver grundlag for optimisme – men også en erkendelse af, at der fortsat er et stykke vej, før vi har en endelig stabilisering af dansk erhvervsliv. For at nå dette er der behov for et fortsat fald. Faktisk skal vi se yderligere to år med tilsvarende fald, før vi er tilbage på sporet”, vurderer Frank Papsø, nordisk chef for analyse og forretningsudvikling.

Ujævnt 2014

”Når vi kigger på udviklingen gennem 2014 kan vi konstatere, at faldet i konkurser ikke har været jævnt. I begyndelsen af året så vi store forbedringer – men især i den sidste del af 2014 synes konkurserne at matche 2013 niveauet. Det tyder på en opbremsning og måske ligefrem en svag forværring i den positive udvikling. Anden halvdel af 2014 var da også en tid præget af store internationale spændinger, hvilket har påvirket især de eksportorienterede erhverv”, uddyber Frank Papsø.

Der er ifølge Experian fortsat grund til at udvise agtpågivenhed – og der kan være behov for yderligere initiativer for at sikre væksten og dermed øge overlevelsesraten af danske virksomheder. Erhvervslivet kan imidlertid selv gøre meget, mener Frank Papsø.

”Dels bør ledelser sikre, at der opdyrkes nye forretningsområder, så deres risici spredes, dels øge digitaliseringen for at opnå en bedre planlægning og mere automatisering, så data kan omsættes til stærke beslutninger.

Hvis du vil høre mere om baggrunden for tallene og perspektiverne for dansk økonomi, har du mulighed herfor ved Experians nytårskur onsdag den 14. januar 2015, kl. 8.30-11.00 - se www.experian.dk. Her vil vi også gennemgå udviklingen i etableringer, RKI anmærkninger samt hvad det betyder for dansk økonomi 2015/16

  • © Experian 2018. Alle rettigheder forbeholdt.