Færre konkurser i 2013

RKI og KreditStatus

Experians RKI-register er Danmarks største register over dårlige betalere.

Experian A/S og brancheorganisationen Finans & Leasing har indgået et samarbejde omkring KreditStatus – et middel til at undgå for stor gældssætning i det danske samfund.

Færre konkurser i 2013

December blev kendetegnet ved et markant fald i antallet af konkurser i forhold til samme måned året før, og 2013 blev året med færrest konkurser siden 2010. Men niveaet er fortsat meget højt, viser den seneste konkursanalyse fra data- og analysevirksomheden, Experian.

Det er ikke kun i gadebilledet, man har fornemmet den positive julestemning i december, også andelen af virksomheder, der måtte lukke og slukke, har været præget af et positivt klima. Kun 365 virksomheder måtte dreje nøglen om, sammenlignet med 630 i december sidste år, hvilket svarer til et fald på hele 42%.

Dermed har der i alt været 5.197 konkurser i 2013, hvilket er det laveste niveau siden 2008, hvor antallet var nede på 3.856.

”Det er meget overraskende at se så stort et fald her i december, men vi må være varsomme med at konkludere på en enkelt måneds udsving. Omvendt kan udviklingen i konkurserne pludselig gå meget stærkt nedad. Vi har været forbi toppen i 2010 med 6.662 konkurser, vi har ryddet op, og der er færre svage virksomheder tilbage,” siger Rasmus Westerlin, Business Advisor, i Experian.

Hos Dansk Erhverv supplerer cheføkonom Michael H.J. Stæhr: ”Antallet af konkurser ligger fortsat på et højt niveau, men det er positivt, at niveauet er svagt faldende.”

Samtidig afdækker Experians data positive takter på en række andre parametre for den økonomiske sundhedstilstand. Sammenlignet med 2012 er selskaber med underskud faldet fra en andel på 41,3% til 35,2%, selskaber med angrebet egenkapital faldet fra 27,2% til 26,3% og selskaber med konkursretning (både underskud og angrebet egenkapital) er faldet fra 20,0% til 18,6%.

”Holder vi alle nøgletallene sammen, ser vi lige nu en forsigtig positiv trend. Hvis udviklingen holder ind i januar, er det endnu et tegn på stigende aktivitet i dansk økonomi i 2014,” siger cheføkonom Michael H.J. Stæhr, Dansk Erhverv.

Brancher inden for kommunikation og information hårdest ramt
Geografisk er det kun Hovedstadsområdet, der fortsat oplever en stigning og dermed har flere konkurser i 2013 end i 2012.

”Det er helt naturligt, at langt de fleste konkurser foregår i den region, hvor der sker mest, nemlig i Hovedstaden. Det er også i Hovedstaden, der er størst risiko – men risikoen er ikke længere stigende. Bygge og anlæg, restauration og overnatning er de brancher med den højeste risiko, hvilket skal ses i lyset af, at de brancher typisk har en meget svingende efterspørgsel. Lidt overraskende har vi set en lille stigning i konkurser inden for Kommunikation og information i december. Vi ved, at såvel medie- og it-virksomheder står overfor for en række strukturelle skift, hvilket kan forklare udviklingen,” siger Rasmus Westerlin.

For yderligere kommentar:

Business advisor hos Experian, Rasmus Westerlin på 4012 1703

Cheføkonom hos Dansk Erhverv, Michael H.J. Stæhr på 4058 6978

  • © Experian 2018. Alle rettigheder forbeholdt.