Konkurser i august rammer før-kriseniveau

RKI og KreditStatus

Experians RKI-register er Danmarks største register over dårlige betalere.

Experian A/S og brancheorganisationen Finans & Leasing har indgået et samarbejde omkring KreditStatus – et middel til at undgå for stor gældssætning i det danske samfund.

Konkurser i august rammer før-kriseniveau

189 konkurser er det laveste antal konkurser for én måned siden september 2007. En række brancher er i bedring, herunder vækstindikatorer som Byggeri og anlæg, transport og de ellers så hårdt prøvede handelsvirksomheder

En række brancher ser ud til at være i bedring, viser nye konkurstal fra data- og analysevirksomheden Experian. Kun seks transportvirksomheder gik konkurs i august 2014 mod 22 i samme måned sidste år, et fald svarende til 72 procent. Også brancherne Handel samt Bygge og anlæg tegner bedre med 36 handelsvirksomheder konkurs i år mod 66 i august 2013, et fald på 45 procent. For Bygge og anlæg gjaldt det 29 virksomheder i august 2014 mod 47 i august 2013, et fald på 38 procent.

I alt måtte 189 virksomheder dreje nøglen om mod 337 i samme måned sidste år. Det svarer til et fald på 43,9 procent – tæt på en halvering af niveauet fra sidste år i august.

Og således nåede årets sidste sommermåned ned på det laveste konkursniveau målt over én måned siden september 2007.

101 færre konkurser i Hovedstaden.

Erhverv i Hovedstaden kom godt fra start efter ferien og reducerede i august niveauet med godt 100 færre konkurser i forhold til sidste år, hvilket betød, at gennemsnitligt to virksomheder dagligt, svarende til 65 over hele måneden, måtte dreje nøglen om mod 166 i august sidste år. Også Fyn tog hul på efteråret med afsæt i 13 konkurser i august 2014 mod 30 konkurser i august 2013. Kun Nordjylland oplevede en svag stigning – hvilket betød et farvel til 18 virksomheder mod 16 i august sidste år

Samlet fald på 21,5 procent

Set over de seneste 12 måneder har der sammenlagt været et fald i antallet af konkurser på landsplan på 21,5 procent sammenlignet med samme periode sidste år. Lolland-Falster har hen over året tæt på halveret sit niveau fra 65 konkurser til 33. Også Fyn viser et fald i antallet af konkurser set over en 12 måneders periode. Fra august 2012 - august  2013 oplevede Fyn 343 konkurser - et antal, der i august i år er nedbragt til 223, et fald på 35 procent.

Overnatning og Restauration fortsat ramt

Selv om flere brancher ser ud til at klare sig bedre, er der endnu skyer over brancher som Landbrug, fisk mm. og Sundhedsvæsen mm. samt Overnatning & Restauration. I de nævnte brancher måtte ejerne i august dreje nøglen om lidt hyppigere end sidste år. Faktisk ender Overnatning og Restauration med den tvivlsomme ære at være dén branche, hvor forholdsmæssigt flest er lukket med konkurs over en 12 måneders periode. For hver 1.000 virksomhed i branchen drejede lige knapt 16 nøglen om i perioden fra august 2013 til august i år – en andel, der imidlertid uanset indikerer optimisme, idet der året tidligere var 20 konkursramte virksomheder pr. 1.000 aktive i branchen.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Nordisk direktør for analyse og forretningsudvikling, Frank Papsø, tlf. 5141 2089

  • © Experian 2018. Alle rettigheder forbeholdt.