Kommentarer til regionale konkurser

RKI og KreditStatus

Experians RKI-register er Danmarks største register over dårlige betalere.

Experian A/S og brancheorganisationen Finans & Leasing har indgået et samarbejde omkring KreditStatus – et middel til at undgå for stor gældssætning i det danske samfund.

Kommentarer til regionale konkurser

Der har i april måned 2014 været 292 konkurser. Sammenlignet med februar 2013, hvor der var 327 konkurser, svarer det til et fald på 10,7%. Det er kun Lolland-Falster, Bornholm og Færøerne som har vist en stigning i antallet af konkurser i april. Alle øvrige områder viser fald i forhold til april 2013. Grønland og Fyn med de største relative fald.

Hvis man ser på de seneste 12 måneder, har der været et fald på 14,4% sammenlignet med samme periode et år tidligere. Alle områder viser nedgang i antallet af konkurser. Bornholm, Hovedstaden og Sjælland er de områder som viser det laveste relative fald i antallet af konkurser sammenlignet med samme periode et år tidligere. Lolland-Falster og Grønland har over det seneste år haft de største relative fald i antallet af konkurser.

Hent hele analysen her.

  • © Experian 2018. Alle rettigheder forbeholdt.