Antallet af RKI-registrerede falder for første gang siden 2008

RKI og KreditStatus

Experians RKI-register er Danmarks største register over dårlige betalere.

Experian A/S og brancheorganisationen Finans & Leasing har indgået et samarbejde omkring KreditStatus – et middel til at undgå for stor gældssætning i det danske samfund.

Antallet af RKI-registrerede falder for første gang siden 2008

For første gang siden 2008 falder antallet af RKI-registrerede. Samtidig er hastigheden i gældsudviklingen faldet fra 14 procent i første halvår 2013 til fire procent i første halvår 2014. Alligevel sætter det samlede beløb rekord med 17,3 mia. kroner

Færre danskere havner i RKI-registret, viser nye tal fra data- og analysevirksomheden Experian. 543 færre personer optræder i registret i første halvår 2014 svarende til et fald på 0,2 procent i forhold til samme tid sidste år. ”Et godt tegn for dansk økonomi”, kommenterer Frank Papsø, nordisk direktør for analyse og forretningsudvikling i Experian

Opbremsning

Udfordringer er der imidlertid for de i alt 232.261 personer, der fortsat er registreret i RKI. For mange er gælden blevet alvorligere, hvilket medvirker til endnu ny rekord med 17,3 mia. kroner i samlet misligholdt privatgæld. Beløbet er dog vokser med betydeligt lavere fart end under kriseårene. Udviklingen bremser i første halvår 2014 op, så den svarer til fire procent (362.222 kroner) mod 14 procent (845.916 kroner) i samme periode sidste år. Det er den laveste vækst siden 2008.

Forbedret adfærd

”At dansk økonomi har fået mere vind i sejlene har helt sikkert medvirket til at styrke danskernes økonomi og begrænse gældsproblemerne. Finanskrisen har formentlig også medvirket til en mere forsigtig adfærd, hvilket blandt andet viser sig ved husholdningernes øgede opsparing. Vi ser, at nye RKI registrerede har lidt færre sager, hvilket gør deres situation mere håndterbar” forklarer Frank Papsø. Dog forventer han ikke en nedgang i gældsbyrden lige med det første. 
”Vi vil mærke krisens efterdønninger frem til 2018, for de aktuelle tal skal ses i lyset af, at en række sager er faldet for forældelsesfristen på fem år. Ofte ser vi, at disse personer havner i registret igen med inden de efterfølgende seks måneder”, siger han. 

En hastigt voksende gældsspiral

De i alt 17,3 mia. kroner i samlet misligholdt gæld dækker over store uligheder blandt de gældssatte. Faktisk kan 80 procent af gælden henføres til 20 procent af skyldnerne. Især generationen fra 31 til 60 år kæmper med store problemer, blandt andet på grund af høje udgifter til dagligt forbrug og bolig.
”Det er hér, vi ser skilsmisser, sygdom og ledighed som de primære årsager, der sender folk ud i økonomisk usikkerhed og gældsspiral - angiveligt fordi man ikke får søgt hjælp i banken eller gældsrådgivning i tide. Det er tabubelagt i denne gruppe, at man ikke har styr på sin privatøkonomi", siger Frank Papsø.
Denne aldersgruppe flytter oftere end gennemsnittet i RKI. ”Det kan”, pointerer Frank Papsø, ”få en del konsekvenser for kommuner, som i forvejen kæmper med økonomien, hvis de får for stor tilstrømning af kapitalsvage borgere. Fortsætter udviklingen, vil det for alvor udfordre borgmestre rundt omkring i landet”.

De ældste skylder stadigt mere

Den aldersgruppe, som især har store gældsposter, er de 61 til 80 årige. I alt 19.000 er registreret med en gennemsnitlig gæld på knap 97.000 kroner. Gruppen fra 61 til 70 år udgør 15.762 personer med en gennemsnitlig gæld på 102.655 kroner. Det er fjerde år i træk, at antallet af registrerede samt gælden vokser i denne gruppe.
”Det kan være en voldsom oplevelse at havne i RKI – især hvis man ikke tidligere har stiftet bekendtskab med RKI og fordi man ikke har et langt arbejdsliv foran sig, der kan rette op på situationen”, siger Frank Papsø.

UDVALGTE FAKTA FRA RAPPORTEN

  • I alt 232.261 danskere er registreret i RKI med én eller flere sager om misligholdt gæld. 
  • Den største andel af RKI-registrerede finder man blandt de 41-50 årige, hvor 7,57 procent er registreret, i alt 61.662 personer 
  • Den gennemsnitlige gæld blandt alle RKI-registrerede er 74.731 kr. Det er 24 procent højere end for blot tre år siden. 
  • De 61-70 årige tegner sig for de største skyldige beløb, nemlig et gennemsnit på 102.655 kr. Det er 38 procent mere end i 2011.

OM EXPERIAN

Experian er verdens førende leverandør af data, analyser og statistiske modeller, der leverer data og analyseværktøjer til kunder i hele verden. Koncernen hjælper virksomheder med at styre kreditrisiko, forhindre svindel, målrette markedsføring og automatisere beslutningsprocesser. Experian hjælper også enkeltpersoner til at kontrollere deres kreditscore og beskytte dem mod identitetstyveri.
Experian plc er noteret på London Stock Exchange (EXPN), og er en del af FTSE 100-indekset. Den samlede omsætning finansåret 2014 var 4,8 mia. USD. Experian beskæftiger 16.000 mennesker i 39 lande og har hovedkvarter i Dublin, Irland, med operative hovedkvarter i Nottingham (UK), Californien (USA) og São Paulo (Brasilien).

EXPERIAN I NORDEN

I Norden er Experian repræsenteret i Danmark, Norge og Estland. Den nordiske organisation er en del af EMEA (Europa, Mellemøsten og Afrika). I Danmark har Experian en hovedafdeling på Østerbro i København og et kontor i Silkeborg og beskæftiger ca. 120 mennesker inden for data, statistik, analyse, salg og markedsføring.

  • © Experian 2018. Alle rettigheder forbeholdt.