Bæredygtig forretning

Vi anvender data og den viden som data giver os og skaber med den viden en bedre fremtid for både forbrugere, kunder, vores medarbejder og vores samfund.

 

Vi har en målsætning om at gøre vores forretning mere bæredygtig ud fra et socialt, etisk og miljømæssigt perspektiv. Vi arbejder på globalt plan med tre bærende elementer i vores Corporate Responsibility-strategi:

  • Vi inkluderer overvejelser af sociale, etiske og miljømæssige karakter i vores forretningsprocesser, herunder centrale risikovurderinger i forbindelse med udvikling af nye produkter og services.
  • Vi støtter ”Big Ideas” defineret som potentielle produkt- eller servicemuligheder, der kan have social eller miljømæssig betydning.
  • Vi fokuserer på vores community-program, hvor vi støtter op om projekter, der omhandler finansiel uddannelse.

Global Corporate Responsebility


Experian Corporate Responsibility 2017:

På globalt plan har vi en lang række aktiviteter og initiativer, der støtter op omkring vores Corporate Responsibility strategi, og den samlede indsats er beskrevet i den rapport, der udgives hvert år i forbindelse med udgivelsen af Experian årsberetning.

Læs den globale corporate responsibity-rapport (2017)

 

Corporate Responsibility i Danmark

I Danmark har vi i vores corporate responsibility-arbejde valgt at fokusere på finansiel uddannelse af unge. Når vi har valgt at arbejde med finansiel uddannelse, er det fordi, Experian her kan bidrage med konkret viden og erfaring omkring sund finansiel adfærd, herunder hvilke konsekvenser en usund privatøkonomi kan give.

Gennem årene har vi arbejdet og støttet flere projekter; senest har vi i 2017 bl.a. undervist flere 9. klasser og klasser på ungdomsuddannelser i økonomi; hvordan man lægger et budget, hvad betyder kreditværdighed, hvorfor er det vigtigt at have en god økonomi og hvad betyder det at vi i samfundet har et register som RKI.

De seneste år har vi også arbejdet sammen med Børn Unge og Sorg om at gøre opmærksom på udsatte børn og unge som har oplevet alvorlig sygdom eller døsfald tæt på.

Læs mere om hvordan samarbejdet har udmøntet sig 
Sample Title*$*Sample Description*$*/site-images/EXPERIAN_2CLR_noSM-Web.jpg*$*en_US