Bæredygtig forretning

Experians mål er at gøre vores forretning mere bæredygtig ud fra et socialt, etisk og miljømæssig perspektiv og de tre globalt fastsatte bærende elementer i vores Corporate Responsibility strategi er:

 • Inkludere overvejelser af sociale, etiske og miljømæssige risici i vores normale forretningsprocesser, herunder centrale risikovurderinger i forbindelse med udvikling af nye produkter og services.
 • Støtte til ”Big Ideas” defineret som potentielle produkt eller service muligheder, der kan have stor social eller miljømæssig betydning eller virkelig kan ændre livsbetingelser.
 • Fokusering på vores community-program, hvor vi med centrale midler støtter og investerer i projekter, der omhandler finansiel uddannelse eller iværksætteri.

Global Corporate Responsebility

Corporate Responsibility
           2013
Experian Corporate Responsibility 2013:
På globalt plan har vi en lang række aktiviteter og initiativer, der støtter op omkring ovenstående tre fokusområder i Experians Corporate Responsibility strategi, og den samlede Corporate Responsibility indsats er beskrevet og dokumenteret i den rapport, der udgives hvert år i forbindelse med udgivelsen af Experian årsberetning.


Læs rapporten som HTML

Download rapporten som PDF, 1.3 MB

Når vi har valgt at arbejde med finansiel uddannelse, er det fordi, at Experian her kan bidrage med konkret viden og erfaring omkring sund finansiel adfærd herunder hvilke konsekvenser en usund privatøkonomi kan give.

Corporate Responsibility i Danmark

I Danmark har vi valgt at fokusere på finansiel uddannelse af unge, på baggrund af at unge mellem 21 og 30 år desværre fortsat er overrepræsenteret i statistikkerne over dårlige betalere. De seneste tal fra Experian viser, at 7,5 % af unge mellem 21 og 30 år er registreret som dårlige betalere i RKI registret mod et landsgennemsnit på knap 5 %. Tallene understreger vigtigheden af oplysning og forebyggelse overfor de unge. Experian har derfor indgået et samarbejde med SKAT siden 2008, med formålet at klæde unge på til at træffe bedre økonomiske beslutninger. 

Temadag

I samarbejde har vi lavet en temadag med fokus på skattemappen og dens indhold, muligheder for støtte under uddannelsesforløbet og ikke mindst hvordan man sikrer, at ens udgifter og indtægter er i balance. Over 88 % af de over 1.000 unge, der har deltaget i temadagen, har været tilfredse med dagen, og mere end 60 % har givet udtryk for, at de på baggrund af temadagen vil arbejde aktivt med deres skattemappe.

E-pjece

Experian og SKAT har udarbejdet en e-pjece med formålet at klæde unge bedre på til at træffe sunde økonomiske beslutninger, og gøre dem bevidste omkring det at betale skat.  Målet er at unge får sundere økonomiske vaner, og at færre skylder i skat og ender i en gældspiral. Experians RKI Register fungerer som en af de bomme, der går ned og sørger for, at unge ikke ender i uoverskuelig gæld.

For mere information om Experians arbejde med Corporate Responsbility, kan du kontakte os.