Hvad er KreditStatus?

KreditStatus giver adgang til et øjebliksbillede af en persons lån og kreditter hos långivere, der er tilsluttet KreditStatus.

Adgangen kræver den pågældende persons samtykke og må kun ske til brug for en konkret kreditvurdering.

KreditStatus viser data om en låntagers kreditter og giver på den måde både låntager og kreditgiver et overblik over låntagerens økonomi.

Det betyder:

At kreditgiver kan foretage en bedre og mere nøjagtig kreditvurdering

At låntager får overblik over sine lån og kreditter

At det bliver enklere for lånansøger at fremskaffe dokumentation for sine eksisterende lån

og kreditter