KreditStatus

Styrker långiveres kreditvurdering - og skaber overblik for låntagere


Hvad er KreditStatus?

KreditStatus giver adgang til et øjebliksbillede af en persons lån og kreditter hos långivere, der er tilsluttet KreditStatus.

Adgangen kræver den pågældende persons samtykke og må kun ske til brug for en konkret kreditvurdering.

KreditStatus viser data om en låntagers kreditter og giver på den måde både låntager og kreditgiver et overblik over låntagerens økonomi.

Det betyder:

At kreditgiver kan foretage en bedre og mere nøjagtig kreditvurdering

At låntager får overblik over sine lån og kreditter

At det bliver enklere for lånansøger at fremskaffe dokumentation for sine eksisterende lån

og kreditter

Hvorfor KreditStatus?
Kreditgivere har pligt til at vurdere en persons kreditværdighed, før der indgås en kreditaftale, eller en kredit forhøjes væsentligt. Dette fremgår af Europaparlamentets og Rådets direktiv af 23. april 2008. Efter direktivet skal vurderingen ske ”på grundlag af fyldestgørende oplysninger der, hvor det er relevant, indhentes hos forbrugeren, og hvor det er nødvendigt, ved søgning i de relevante databaser”.

Forbrugerkreditdirektivet er indført i dansk ret ved lov nr. 535 af 26. maj 2010 om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring.

Långiver
Långivere ønsker at foretage en bedre og mere nøjagtig kreditvurdering. KreditStatus forbedrer muligheden for at gøre dette.

Låneansøger
KreditStatus giver låneansøgeren overblik over egne lån og kreditter.

Når en person ansøger om kredit hos en kreditgiver, der er med i KreditStatus, vil personen blive bedt om at give samtykke til, at kreditgiveren foretager en søgning i KreditStatus. KreditStatus giver så et øjebliksbillede af, hvilke lån og kreditter låneansøgeren har på søgetidspunktet.

KreditStatus viser følgende oplysninger:

 • Navn og adresse på låntager
 • Lånetype
 • Stiftelsestidspunkt
 • Oprindelig hovedstol på lån/kreditramme
 • Aktuel saldo (dagligt opdateret)

Experian A/S og brancheorganisationen Finans og Leasing har indgået et samarbejde omkring KreditStatus.

Experian er verdens førende leverandør af data, analyser og statistiske modeller inden for økonomiske data, fysiske adresser m.v. I mere end 80 lande forsyner Experian kunder med viden i form af en kombination af data, analyser og software.

Finans og Leasing er en brancheorganisation for danske banker og finansieringsselskaber, der yder lån og kreditter til forbrugere enten online eller via detailhandlen.

Følgende kreditgivere deltager aktuelt i KreditStatus

Kreditgiver

Hjemmeside

Indlæste aftaler

Bank Norwegian A/S

www.banknorwegian.dk

Alle 

COOP Bank A/S

www.coopbank.dk

Alle

CreamFinance

www.creamfinance.com

Alle

Ekspres Bank A/S

www.ekspresbank.dk

Alle

EnterCard Danmark – filial EnterCard Norge AS

www.entercard.dk

Alle

Ikano Bank - filial af Ikano Bank AB (publ), Sverige

www.ikanobank.dk

Alle

Nordea Finans Danmark  A/S

www.nordeafinans.dk

Alle

Resurs Bank

www.resursbank.dk

Alle

Santander Consumer Bank

www.santander.dk

Alle

SEB Kort Danmark

www.sebkort.dk

Alle

VIVUS.DK - 4 Finance ApS

www.vivus.dk

 Alle

Zaplo.dk - 4 Finance ApS

www.zaplo.dk

 Alle

KreditStatus er underlagt en række regler om, hvordan data og personoplysninger skal behandles:  

 • De kreditgivere der er tilsluttet KreditStatus, er hver især ansvarlige for behandlingen af personoplysninger i tilknytning til brugen af KreditStatus
 • De oplysninger, som det er tilladt kreditgivere at udveksle om personer via KreditStatus er: Identifikationsoplysninger, lånetype, hovedstol af lånet/kreditrammen, stiftelsestidspunkt og aktuel saldo
 • Låntagere kan se hvilke oplysninger, der er registreret om dem i KreditStatus via en selvbetjeningsløsning. Dette supplerer den almindelige ret til indsigt efter Persondataloven
 • Oplysninger om en persons gældsforhold må alene videregives via KreditStatus efter udtrykkeligt samtykke fra personen. Samtykket skal leve op til Persondatalovens krav
 • En kreditgiver må kun søge oplysninger om en persons gældsforhold i forbindelse med at den pågældende søger om et lån eller en kredit (eller en udvidelse af eksisterende lån/kredit)
 • En kreditgiver må kun søge oplysninger om en persons gældsforhold, hvis det i det konkrete tilfælde skønnes nødvendigt set i forhold til de oplysninger, man i forvejen har om kunden
 • Oplysninger der er samlet ind via KreditStatus må ikke anvendes til andre formål end kreditvurdering, heller ikke internt hos kreditgiveren
 • KreditStatus er af Experian forelagt Datatilsynet og Finanstilsynet. Begge myndigheder har sagt ja til, at databehandling kan finde sted.
 • © Experian 2016. Alle rettigheder forbeholdt.