TELEKOMMUNIKATION

Innovationskraft
og forbrugerfokus

Mød den digitale revolution med maksimal automatisering

Den eksplosive udbredelse af smart-phones har vendt op og ned på konkurrencen i telebranchen. Et digitalt kapløb er i gang på udvikling af nye tjenester og produkter, og der udkæmpes slag om de lønsomme kunder. 

Hvert år langes over en million nye smartphones over disken, og ifølge Gallup betjener syv ud af 10 danskere sig nu via smartphone. Den rigtige pris på taletid og sms er ikke længere nok til at overbevise den attraktive kunde til loyalitet. Hvor mobilen før var til at snakke i, er den i dag en mediemotor, hvor datatrafikken er den  'olie', branchen skal lære at tjene penge på.

Der skal tænkes nyt og automatiseres

Experian kan bidrage på mange niveauer, fra manuelle løsninger til fuldautomatiske workflows, hvor telekunder automatisk slås efter i RKI. I Experian kan vi berige interne data ved at tilføre professionelle kreditscorer og således bidrage til langt mere komplette kundeprofiler. Med Experians beslutningssoftware, Powercurve, som anvendes af nogle af verdens største virksomheder, kan du teste nye kundestrategier af og forvandle data til beslutningsgrundlag i hele kundens livscyklus. Du kan få hjælp til at:

  • Nedbringe antallet af inkassosager ved at afvise kunder på et oplyst grundlag
  • Prioritere inkasso-aktiviteterne efter risiko frem for gældens alder
  • Automatisere arbejdsgange og sagsflow, så der skabes ensartet service
  • Segmentere i forbindelse med kundeerhvervelse
  • Skabe detaljerede kundeprofiler, så der kan skabes den bedst mulige kundeoplevelse
  • Reducere risikoen for tab ved at frembringe klare beslutningsgrundlag

Stabile kunder giver styrket teknologi

Efterspørgslen af tjenester vil vokse og incitament til at investere i ny infrastruktur vil styrkes, hvis det lykkes telebranchen at få mere ro på mobilkundernes vandring.

Prisen for nye mobiltelefoner vil falde,og udbuddet vokse, hvilket vil tilfredsstille flere behov. Samlet set vil stabile kunder styrke udbredelsen af ny teknologi

Datatrafikken er den nye "olie"

Indtjening på samtaler og SMS er snart historie, og forbrugerne skal i stedet vænne sig til at betale for de data, de har lært at kende som en billig tillægsydelse.

Det kræver udvikling af nye prismodeller og sikring af betalingsprocesser udviklet i respekt for kundernes vaner og villighed til forandring.

Syv ud af ti danskere har ifølge Gallup smartphones, og der sælges årligt flere end én million nye enheder. Udviklingen sætter en streg under det faktum, at danskernes medievaner er under massiv udvikling. Hvor mobilen før var noget, vi talte i, er det i dag en medieplatform, hvor "olien" ikke længere er taletid, men datatrafik.

Får nye kunder tilbudt det rigtige ?

Som teleudbyder rejser det konstante spørgsmål omkring hvilke produkter og services, der er attraktive - og hvilke kunder, der er interessante at tilbyde dem til. Er den nye kunde oprigtigt interesseret - eller kun i markedet for et kampagnetilbud?  Har hun modtaget oplysninger om de rigtige kombinationsløsninger?  Er vores kommunikation forståelig. Sender vi de rigtige signaler til de rigtige kunder. Kan og vil kunden betale?

Vi styrker grundlaget for jeres strategi

I Experian har vi en række løsninger, der hjælper med at organisere televirksomheders data, så de bedst understøtter forretningsstrategien. Ved brug af statistiske modeller kan vi berige eksisterende data ved at tilføje oplysninger om eksempelvis betalingserfaringer. Samtidig kan vi bidrage med integrerede løsninger, der sikrer, at RKI kan tilgås fra alle arbejdsstatistioner og at nye kunder automatisk slås efter  i RKI, når de optræder i en af teleselskabets salgskanaler.

Konkurrencen om de profitable kunder er nådesløs, og telebranchen har længe sat alle kræfter ind på at vinde markedsandele. Nu er tiden inde til at uddrage den fulde værdi af kundeforholdene. Hvilke kunder vil vi udbygge forholdet til og skabe oplevelser for?

Sig nej - og byg en stærkere forretning

I Experian har vi forskellige løsninger, der kan hjælpe med at håndtere kunder, så boniteten af kundedatabasen forbedres samtidig med, at omkostninger og risiko reduceres. Telekunder er i udgangspunktet flygtige, og der skal et skarpt øje på segmenteringen for at sikre, at de, der udviser god betalingsadfærd får tilbudt nye, attraktive produkter, mens dårlig betalingsadfærd stoppes tidligt i forløbet. Det gælder om at sige nej til flere og ja til de rigige - og indrive tilgodehavender intelligent. Lykkes det, vil inkassoporteføljen kvittere med en hastig reduktion, så færre ender med at stå i restance.

Powercurve understøtter beslutninger

Experians flagskib til støtte for kundepleje er analysemodulet Powercurve Costumer Management. Løsningen sikrer, at alle vigtige beslutninger bliver truffet ud fra en samlet forståelse af hver enkelt kundeforhold. Værktøjet genererer nuancerede kundeprofiler for hver enkelt kunde og giver selskabet en overlegen mulighed for at skabe relevante, unikke og perfekt timede tilbud til fastholdelse af attraktive telekunder.

 

Siden mobiltelefonen gjorde sin entré, har teleselskaberne været udsat for markedsvilkår, der har krævet maksimalt fokus på kundeerhvervelse. Det har lært kunderne at shoppe efter billigste abonnement og det har medført en vigende respekt for loyalitet og betalingsfrister. Sidegevinsten har hos en række udbydere været vokseværk i inkassoporteføljen.

Mange fordele ved at stoppe problematisk betalingsadfærd i tide

Udfordringen ligger i at differentiere mellem de restancekunder, der evner at betale, men har forglemt sig - og kunder med en betalingshistorik, der sandsynliggør, at det nok vil ende med en anmærkning i RKI. Derfor anvender stort set alle selskaber at tjekke nye kunder i et gældsregister, før forholdet indledes.

Manuelt opslag eller som del af en integreret proces

I Experian har vi i 30 år været markedsledere på kreditovervågning. Vores gældsregister, RKI, giver adgang til at tjekke dobbelt så mange personers gældsadfærd end nærmeste konkurrent og registreringerne ajourføres dagligt . Et RKI-tjek kan integreres i teleselskabernes egne it-systemer eller opslaget kan ske manuelt fra sag til sag.

Monitorering og segmentering af inkassoporteføljen.

Teleselskabets erhvervskunder kan have gavn af løsninger fra Experian til monitorering og varsling, for eksempel når en virksomhed får en anmærkning i RKI eller på anden måde træder ind i en risikabel økonomisk situation. Delphi for Collection er navnet på et diagnoseværktøj, der tilbyder at 'score' inkassoporteføljen, så aktiviteterne kan koncentrere sig om de restancekunder, der udgør den største risiko. 

Automatisering tilbyder, som ordet siger, at aktiviteter indgår i et automatisk forløb, der gør det lettere at huske, hvad der skal ske, og at det sker på den rigtige måde, selv om det går hurtigt . Et automatiseret dataflow reducerer risikoen for menneskelige fejltagelser og leverer maximal kvalitet med et minimalt forbrug af resurser. For telebranchen, hvor antallet af kundeemner tælles i tusinder, betyder det, at flaskehalsproblemer vil blive afviklet, og automatiseringen vil yde sikkerhed for, at alle kunder håndteres på samme vilkår.

Fuld integration

I praksis kan RKI integreres i teleselskabets it-system, så samtlige kunder automatisk bliver tjekket i RKI, når de afgiver en ordre. Processen igangsættes automatisk, uanset om kunden bestiller via hjemmeside eller serviceres i en butik. Det kræver ingen manuelle ressurser, og frontmedarbejderen kan hente støtte til sine argumenter i form af en 'score', der viser kundens kreditværdighed. Teleselskabet får på den måde frigjort tid til andet arbejde og samtaler med de kunder, der har særlige vilkår eller behov.

I Experian hjælper vi på globalt plan telekunder med at uddrage intelligens af de store mængder data, der udmøntes ved vores digitale adfærd og kommunikation. På konsulentbasis kan vi derfor trække på en omfattende bank af viden og en vifte af erfaringer i udarbejdelsen af oplæg til workflows og brug af scoring. Vi kalder det Decisioning Analytics.

Business Review eller den fulde værktøjskasse

Nogle kunder har brug for et Business Review, hvor vores konsulenter tager et tjek på konkrete forretningsprocesser, der ikke leverer det ventede resultat. Andre gange kan det handle om at se, hvor manuelle processer kan understøttes ved delvis automatisering. Eller måske har virksomheden et scorekort, hvor parametrene savner justering for at performe på de ønskede områder.

Scorekort og statistiske løsninger kan udvikles i samarbejde med de enkelte teleselskaber. Og har selskabet brug for en komplet beslutningssoftware, har Experian sin Powercurve-platform, der rummer værktøjer og statistisk udviklede modeller til scoring på alle stadier i kundens livscyklus. 

 

Bedrageri udgør en stadig større trussel i telebranchen. Uanset om misbruget skyldes tyveri af privates ID eller organiseret bedrageri er det et uacceptabelt vilkår, der ikke bare krænker privatlivets fred, men medfører store omkostninger for teleselskabet i form af opklaringsarbejde og afskrivninger.

Ved du hvem, du indgår aftale med?

I Experian har vi udviklet løsninger, der kan være med til at reducere risikoen. Et af dem er Management Match, der giver fuldt overblik over alle indehavere-, bestyrelses- og direktionsmedlemmer i danske virksomheder. Det er muligt at følge personernes roller og historik over tid, og det giver præcis og vigtig information, når du skal træffe beslutning om, hvem du vil samarbejde med. Alle oplysninger et verificeret op imod CPR-registret. Nogle virksomheder og organisationer bruger databasen, når de skal vælge kandidat til en nøgleposition.  

To millioner personer, 700.000 virksomheder

Du kan søge på næsten to millioner personer i Experians database, og i mere end 700.000 danske aktive og inaktive virksomheder. Mon ikke det i nogen grad vil reducere løbebanen for visse typer af bedragere. 

Kontakt os

Hvis du ønsker at komme i kontakt med os vedr. vores løsninger til telekommunikationsbranchen, bedes du udfylde formularen herunder, og du vil blive kontaktet hurtigst muligt.

  • Send besked
  • © Experian 2017. Alle rettigheder forbeholdt.