FORSIKRING OG PENSION

Hurtig og sikker risikoberegning

Fremtidens forsikringskunder kræver en smidig beslutningsmotor

Forsikringskundernes loyalitet har aldrig flyttet sig hurtigere. Med 94 procent af befolkningen på smartphone og tablet, researches der døgnet rundt på bil- eller erhvervsforsikringer, og forventningen er hurtig, ubureaukratisk risikoberegning og skarpeste pris.

Det kræver en smidig beslutningsmotor at matche. Hos Experian hjælper vi dig med at træffe beslutninger ud af de enorme mængder af adfærdsdata, der efterlades i en kundes livscyklus. Vores statistiske modeller beriger jeres interne kundedata, reducerer de manuelle processer og høster indsigt, der understøtter udviklingen af nye forsikringsprodukter, bidrager til at fastholde attraktive kunder og finde nye. Experian kan hjælpe med:

  • Avancerede statistiske beslutningsmodeller til kortlægning af kundeadfærd
  • Automatisering af risikoberegninger som grundlag for præcis tariffering
  • Scoringsmodeller til segmentering og dokumentation
  • Udvikling af digitale kundeprogrammer til fastholdelse af attraktive kunder

Privatkunder

Danskerne er blandt Europas flittigste, når det gælder om at skifte forsikring, ikke mindst bilforsikring. Ligesom vi er blandt de samfund, hvor det er lettest at forlade ét selskab for et andet.

Det skal være nemt og hurtigt at klare dialogen online. I England tegner op mod 40 procent privatforsikringer via nettet, mens det endnu kun gælder få procent i Danmark.

Erhvervskunder

Konkurrencen om at finde og fastholde de mest lønsomme erhvervskunder udspiller sig i forsikringsbranchen på alt fra pris til hurtighed og kreative brugergrænseflader.

Moderne beslutningssoftware har længe været hverdag i banksektoren, nu rykker scorekort og statistiske modeller ind i for at videreudvikle evnen til at prioritere og træffe lønsomme beslutninger.

Kreditforsikring

Nogle af dine kunders kunder går konkurs det næste halve år – vil du vide hvilke?

Med 4.000 konkurser årligt gælder det om at tage temperaturen på ikke bare forsikringstagers betalingsevne, men sikre at dennes risikostyring er sund. Det forudsætter et stærkt analyseapparat, god beslutningsevne og en kundeorienteret tilgang, der tilbyder hurtig, sikker rådgivning.

Transparent pension

To ud af tre forsikringskunder ved ikke, hvad de savner fra deres forsikringsselskab. Det skulle da lige være et ’one-click overblik’, højere afkast og lavere omkostninger.

De første pensionsselskaber udvikler nu nøgletal ud fra statistiske scorekort for at skærpe kundedialogen. Ved at tilbyde et let forståeligt indtryk af pensionens værdi bliver det nemmere at tilbyde relevant rådgivning.

Danmark er et af de lande i verden, hvor det er lettest at skifte forsikring takket være Forsikringsguiden. Især bilforsikringer langes ubesværet over disken, og kanalerne er utallige, efter at forsyningsselskaber og foreninger melder sig i koret af udbydere. Med 94 procent af befolkningen på smartphone eller tablet bliver der sammenlignet priser og vilkår med en fingerfærdighed, der stiller branchen overfor at skulle træffe lynhurtige beslutninger. Ofte vinder dét selskab, der først vender tilbage på en forespørgsel. Men hvem er det, der blive betjent i den anden ende?

Interne data og statistiske modeller

En del forsikringsselskaber kigger nu bank og retail over skulderen for at styrke kvaliteten af de data, der skal danne grundlag for de hurtige beslutninger. Mulighederne varierer fra tilførsel af ekstern information til anvendelse af statistiske modeller for at uddage mønstre og viden på kort tid. Nogle af de informationer, der skaber merværdi, er prognoser omkring kundeadfærd, automatisering af risikoberegninger og scorekort.

Den varige kunderelation

Værdien af en god risikoberegning rækker for forsikringsbranchen længere end forebyggelse af tab. Der er høj værdi i at have den rigtige viden om et kundeforhold, der har potentiale til at udvikle sig over tid. I det konkurrenceudsatte marked går du sikkert langt for at yde en attraktiv kunde god service. Hér kan nuancerede kundeprofiler være en uvurderlig hjælp.

Konkurrencen om de profitable kunder er hård og nådesløs. For at vinde, må du uddrage den fulde værdi af dine kundeforhold. Du har brug for værktøjer til at udvikle forholdet samtidig med, at omkostninger og risiko holdes i bund. Tolerancen over for fejltrin er lav, og det er de færreste selskaber, der kan holde til at give kunderne modstridende svar eller overse en mulighed for kryds- eller mersalg. Er den attraktive kunde om bord, gælder det om at holde fast.

En samlet forståelse af kundeforholdet

Det giver god mening at vigtige beslutninger bliver truffet ud fra en samlet forståelse af hele kundeforholdet. Kunder i dag har flere valgmuligheder end nogensinde før, og presset i forhold til at holde porteføljen sund har aldrig været større. Den gode nyhed er, at du kan implementere værktøjer, der ved hjælp af statistiske modeller kan levere præcise og dokumenterede grundlag for dine beslutninger. En score kan for eksempel fortælle, hvad du bør tilbyde til hvem og hvornår.

Let adgang til at teste strategier af

Experian Powercurve Costumer Management er Experians flagskib inden for administration af kunder og markedets smidigste beslutningsmotor. 

På baggrund af store mængder af data genererer værktøjet en unik profil for hver enkelt kunde. Profilen beskriver hele forholdet, uanset, hvornår eller hvor i organisationen, kontakten har fundet sted. Experians løsninger er udviklet til at maksimere værdien af dine kundeforhold og skabe den bedste kundeoplevelse. Med løsningen kan du lade din viden omsætte til beslutninger i tillid til, at de sker uden fejlskøn. Du kan teste alternative strategier af. Og uden at gøre væsen af sig har du et værktøj, der giver skaber tryghed under dine beslutninger inden for risikoberegning, mersalg, udnyttelse af potentiale og kundefastholdelse

Som i andre erhverv er det vigtigt med en vis sikkerhed at kunne forudsige, hvilke kunder, der vil udvikle sig til tab. Alternativt vigtigt at blive advaret, hvis en af dine erhvervskunder er på vej ind i det røde felt før konkurs. Med et konkursniveau i Danmark, der i gennemsnit  fortsat tæller 20 konkurser dagligt er risikoen reel, og flere af Experians løsninger sigter derfor mod at understøtte de nødvendige beslutninger, der må tages i den forbindelse. Med Commercial Delphi kan du tidligt forudse, hvilke af dine erhvervskunder, der risikerer at løbe ind i betalingsproblemer, mens Delphi for Collection støtter,når betalingen er udeblevet og viser hvilke restancekunder, der udgør den største risiko. Hvis der er udeståender, har du nu lejlighed til at sætte en proaktiv indrivelse i gang.

Automatisering tilbyder, som ordet siger, at aktiviteter indgår i et automatisk forløb, der gør det lettere at huske, hvad der skal ske, og at det sker på den rigtige måde, selv om det går hurtigt . Et automatiseret data-flow reducerer risikoen for menneskelige fejltagelser og leverer maximal kvalitet med et minimalt resurseforbrug.

Risikoberegning on-the-go

Den digitale revolution har vendt markedet på hovedet, og den personlige samtale er afløst af chatrooms, facebook og adgang til at bestille forsikring online og helst over mobilen. Er der noget, forsikringsbranchen har brug for, er det derfor parat- og  villighed til at gennemføre risikoberegninger på få minutter og ud fra de få informationer, kunden kan nå at taste, før hun keder sig og skynder sig videre til konkurrenten. Tolerancen overfor formularer og dokumentationskrav er styrtdykket, og en kunde, der resarcher online har ikke tid til at vente på en grundig udbyder. Derfor må det beslutningsgrundlag, der leveres 'on-the-go' fra en ny kunde, fra tid til anden suppleres med alternativ information for at gennemføre en forsvarlig risikoberegning.

 

.

Få erhverv har så grundfæstet tradition for at analysere mønstre i kundernes adfærd som forsikringsbranchen. Lang tid før begrebet landede som det nye hype var bigdata drivende for udviklingen, ligesom det har været det for landets pensionsselskaber. I Experian følger vi udviklingen og tager ved lære og har samtidig udviklet globalt testede værktøjer i samarbejde med nogle af verdens største virksomheder. Det er software, som kan komplementere på den analytiske scene i form af scorekort som beslutningsgrundlag. Experians Powercurve platform er vores mest komplette løsning til understøttelse af beslutninger på et hvilket som helst tidspunkt af kundens livscyklus.

Decisioning Analytics

Vores konsulenter har mulighed for at trække på en bred vifte af erfaringer i udarbejdelsen af analyser, workflows og scorekort, som kan bistå med at identifcere udfordringer i forhold til kundeerhvervelse og -håndtering. Vi kalder det Decisioning Analytics.

At blive udsat for svindel er naturligvis uacceptabelt. I Experian har vi udviklet løsninger, der reducerer risikoen. Management Match giver fuldt overblik over alle indehavere-, bestyrelses- og direktionsmedlemmer i danske virksomheder. Det er muligt at følge personernes roller og historik over tid, og det giver præcis og vigtig information, når du skal træffe beslutning om, hvem du vil have som kunde eller samarbejde med. Alle oplysninger et verificeret op imod CPR-registret. Nogle virksomheder og organisationer bruger databasen, når de skal vælge kandidat til en nøgleposition.  

To millioner personer, 700.000 virksomheder

Du kan søge på næsten to millioner personer i Experians database, og i mere end 700.000 danske aktive og inaktive virksomheder. Mon ikke det i nogen grad vil minimere risikoen for at lade en bedrager slippe indenfor?

 

Kontakt os

Hvis du ønsker at komme i kontakt med os vedr. vores løsninger til forsikring og pension, bedes du udfylde formularen herunder, og du vil blive kontaktet hurtigst muligt.

  • Send besked
  • © Experian 2017. Alle rettigheder forbeholdt.