FINANS OG LEASING

Nedbring risikoen for tab
og få lønsomme kunder

I overhalingsbanen med hurtige og individuelle kundebeslutninger

Hurtighed, pris og online betjening. Vilkårene for udlån og leasing er under forandring og kundernes krav om korte svartider lægger pres på den bagvedliggende beslutningsmotor. Det er bredt accepteret, at den udbyder, der først lever op til kundens forventninger, vinder.

Kravet om hastighed kalder på automatisererede processer, som en forudsætning for at kunne vurdere kreditværdigheden individuelt. Lønsomheden afhænger derefter af, hvordan kunden oplever serviceniveauet, og hvilken loyalitet, det afføder i forhold til at indfri betalingsaftaler.

Experian Credit Bureau Scores er en mulighed for at kvalificere eksisterende data ved en automatiseret proces, der supplerer med al tilgængelig tillægsinformation om kundens betalingsvaner og finansielle status.

Informationerne fortolkes til et samlet billede ved hjælp af statistiske modeller. Informationerne samles i én score, som kan danne basis for en hurtig, kvalificeret beslutning. En kunde, vundet på hurtighed alene - kan være en kunde vundet med risiko.

  • Nuancerede kundeprofiler skaber tillid til, at der træffes beslutninger på et oplyst grundlag,
  • En automatiseret individuel kreditvurderings proces kan gennemføres med svartider på få minutter
  • Et dokumenteret beslutningsgrundlag gør det muligt at argumentere, hvis et afslag drages i tvivl
  • Tilførsel af ekstern information i form af data gør det muligt at udvikle nye attraktive låneprodukter
  • Risikostyret inkasso giver mere effektiv inddrivelse end inkasso iværksat ud fra gældens alder

Its all about experience

En kunde, der vil finansiere sin drøm, er en parat kunde - og som låneudbyder kan du få drømmen til at gå i opfyldelse.

Er kunden værd at kæmpe for, er det nu servicepaletten skal rulles ud. Hastighed er invitationen, innovation og parathed til fleksible løsninger er kernen, der vil sikre lønsomhed gennem et velplejet og robust kundeforhold.

Det kræver kvalificerede servicebeslutninger at blive valgt af de bedste kunder.

Fem kundeoplevelser på vej mod køb

Når du ved, hvem du vil handle med, kan du trygt droppe al tale om salg, men nøjes med at interessere dig for din kundens behov. Kunden vil kvittere med adfærd som:

Passioneret - "ja, jeg vil handle!"

Engageret - "lad mig høre mere"

Forstået - "okay..."

Hørt - "nå!"

Ignoreret - "jeg smutter!"

Lige så let, det er at få kunder, ligeså svært er det at skelne mellem de lønsomme og de potentielt tabsgivende. Udbydere af forbrugslån er som mange andre brancher underlagt kravet om en pågående markedsføring og synlighed, der tiltrækker kunder, der indimellem kan have svært ved at opfylde deres betalingsforpligtelser.

Er kunden indsatsen værd?

Kampen om de gode låntagere udspiller sig derfor for fuld styrke. Onlineportaler, chatrooms og sociale medier er markedspladsen, og det stiller høje krav til kvaliteten af de data, der skal danne grundlag for kreditbeslutningerne. Ofte tjekker forbrugere tre-fire låneudbydere på én gang, og dén udbyder, der først vender tilbage, er som regel den, der vinder kunden. Men er kunden værd at vinde?

Det er altid en risikabel investering at indlede et nyt samarbejde uden risikovurdering, uanset om posten er større - som i leasingbranchen -  eller mindre i form af et forbrugslån. Op mod 15 procent af de kontrakter, der indgås i mikrolånsbranchen ender i et rykkerforløb eller går til inkasso. Derfor er værktøjer til segmentering af kunder blandt Experians mest populære.

 

Aldrig har der været større behov for at holde de attraktive kunder modstandsdygtige over for konkurrentens kampagner. Kunder til forbrugslån er flittige til research, og konkurrenten har altid et attraktivt tilbud kørende på billboards og i reklamer. Du har brug for at holde din eksisterende kunde glad og loyal, og det gør du ved at vide, hvad hun har brug for. Inden for leasing er der en overvejende sandsynlighed for, at en kunde har brug for en ny bil, når den eksisterende kontrakt udløber. Inden for forbrugslån, er det oplagt, at tilbyde en udvidet låneramme til dén låntager, der tidligere har vist, at hun holder sine betalingsforpligtelser.

Hvad er det næste, kunden har brug for?

Er der mere vi kan gøre? er spørgsmålet til den attraktive kunde. Hvad er det næste, hun har brug for? På samme tid er der behov for at følge med i selv den kendte kundes kreditværdighed. Konkursniveauet ligger fortsat højt med omkring 20 konkurser dagligt, og hver 20. dansker står i RKI. En profitabel kundepleje bygger derfor på lige dele fokus på kundernes betalingsevne og evnen til at skabe gode kundeoplevelser.

Hver enkelt kundeforhold tæller

Experians flagskib til komplet administration af kunderelationer er analysemodulet Powercurve Costumer Management. Overordnet sikrer løsningen, at alle vigtige beslutninger bliver truffet ud fra en samlet forståelse af hvert enkelt kundeforhold. Værktøjet genererer detaljerede og risikovægtede kundeprofiler. Det er dén dybde, der giver lejlighed til at skabe de mest overbevisende kundeoplevelser .

For en række forretningskoncepter er det et medfødt vilkår at inkassoporteføljen har en vis volumen. For udbydere af forbrugslån siger en tommelfingerregel, at 15 procent af kontrakterne ender i et rykkerforløb. Derfor er der afgørende forretningspotentiale i at få overblik over inkassoporteføljen og arbejde intelligent med inddrivelse.

Realtidsdata er væsentlige

Billedet af danskernes gældsættelse ændrer sig hurtigt, og der er brug for realtidsdata af høj kvalitet for at navigere imellem de 230.000 forbrugere, der har deres økonomi låst fast i RKI. Også konkursniveauet er højt i Danmark, ligesom i resten af Europa, og der finder fortsat to konkurser sted i timen, svarende til 20 om dagen og flere end  4.000 årligt. Ville det ikke være rart at vide, om en eller flere af dine restancekunder er på vej ind i det røde felt før konkurs, så inddrivelsen kan sættes i gang i tide?

Rette pres på rette kunde

For både erhvervskunder og forbrugere gælder, at strategisk inkasso ikke blot refererer til  gældens alder, men også til risiko. En inkassoscore giver en balanceret idé om inddrivelsespotentialet . Scoren gør det let at identificere hvilke restancekunder, der udgør størst risiko, og hvordan de skal kontaktes for at sikre det bedste resultat. I rykkerforløbet har tusindevis af virksomheder haft gavn af den effektive ”lyserøde RKI-rykker”.

Automatisering tilbyder, som ordet siger, at aktiviteter indgår i et automatisk forløb, der gør det lettere at huske, hvad der skal ske, og at det sker på den rigtige måde, selv om det går hurtigt . Et automatiseret data-flow reducerer risikoen for menneskelige fejltagelser og leverer maximal kvalitet med et minimalt forbrug af resurser. Det betyder, at beslutningskompetencen kan rykkes ud i organisationen, så ansøgningsprocessen ikke forsinkes af flaskehalse.

Kreditvurdering 'on-the-go'

Hastighed, hastighed, hastighed. Den digitale revolution betyder aktivitet på alle platforme altid, og ansøgere af mikrolån forventer velargumenterede svar uden forsinkelse. Derfor er automatisering nøglen til kreditvurderinger, gennemført ud fra de få informationer, kunden kan nå at taste, før hun keder sig og skynder sig videre til konkurrenten. Tolerancen overfor formularer og dokumentationskrav er lav, og en kunde, der resarcher online har ikke tid til at vente på en grundig udbyder. Derfor må det beslutningsgrundlag, der leveres 'on-the-go' via en onlineplatform , fra tid til anden suppleres med alternativ information tilført i en automatiseret proces, for at kunne gennemføre en forsvarlig kreditvurdering.

 

I Experian hjælper vi vores kunder med at uddrage intelligens af store mængder data ved hjælp af software eller rådgivning. Vores konsulenter har arbejdet med nogle af verdens største virksomheder og trækker på en bred vifte af erfaringer og værktøjer i udarbejdelsen af analyser, workflows og scorekort til brug ved beslutninger. Vi kalder det Decisioning Analytics.

Business Review

Nogle kunder har brug for et Business Review, hvor vores konsulenter tager et tjek på forretningsprocesser, der ikke leverer det ventede resultat. Andre gange kan det handle om at se, hvor manuelle processer delvist kan understøttes ved automatisering eller måske har virksomheden et scorekort, hvor parametrene savner justering for at performe på de ønskede områder.

Scorekort og andre statistiske løsninger kan udvikles til de enkelte virksomheder på alle stadier i kundens livscyklus. Og er der brug for den komplete beslutningssoftware og fulde værktøjskasse, har vi den globalt testede Experian Powercurve-platform, som tilbyder avancerede statistiske modeller til scoring på en hvilken som helst problemstilling.

At blive udsat for svindel er naturligvis uacceptabelt. Det er dyrt, og det er tidskrævende! I Experian har vi udviklet løsninger, der reducerer risikoen. Management Match giver fuldt overblik over alle indehavere-, bestyrelses- og direktionsmedlemmer i danske virksomheder. Det er muligt at følge personernes roller og historik over tid, og det giver præcis og vigtig information, når du skal træffe beslutning om, hvem du vil samarbejde med. Alle oplysninger et verificeret op imod CPR-registret. Nogle virksomheder og organisationer bruger databasen, når de skal vælge kandidat til en nøgleposition.  

To millioner personer, 700.000 virksomheder

Du kan søge på næsten to millioner personer i Experians database, og i mere end 700.000 danske aktive og inaktive virksomheder.

 

Ikano Bank automatiserede deres kreditvurderingsproces

Med indførslen af automatiske kreditvurderinger fremfor manuelle kan medarbejderne i Ikano Banks erhvervsafdeling i dag fokusere 100 % på at kreditvurdere de kunder, som ligger i ”gråzonen”. Det sker ved hjælp af Experians produkter Commercial Delphi og KOB-Open, som medvirker til at sikre præcise og hurtige tilbagemeldinger på alle kreditforespørgsler - både de nemme og komplekse.  Det har givet større arbejdsglæde, kundetilfredshed og ikke mindst omsætning af Ikano Banks produkter. 

Læs mere


EnterCard fik en stærkere strategi - baseret på viden og analyse

Da EnterCard stod over for introduktionen af et nyt produkt i Danmark, ønskede de at trykprøve deres strategi. Business casen var baseret på en masse antagelser om markedet, men var antagelserne nu også rigtige? Svaret fandt EnterCard sammen med Experian, der med sin analyse- og konsulentenhed ikke kun havde adgang til omfattende data – men også kunne gøre data til viden.

Læs mere

 

Kontakt os

Hvis du ønsker at komme i kontakt med os vedr. vores løsninger til finansiering og leasing, bedes du udfylde formularen herunder, og du vil blive kontaktet hurtigst muligt.

  • Send besked
  • © Experian 2018. Alle rettigheder forbeholdt.