For dyrt at eje risikoen for energikunder, der ikke betaler?

Energi- og forsyningsbranchen gennemgår i disse år store forandringer. Med engrosmodellen følger et langt mere liberaliseret marked og nye spilleregler, der ikke kun skaber systemmæssige udfordringer, men en lang række muligheder. Fremover vil selskaberne eje hele kundeforholdet fra nyerhvervelse til opkrævning, herunder ansvaret for de kunder, der undlader at betale.

Det er hér nøglen til forretning er - men også risikoen for tab afhængig af selskabet evne til at arbejde differentieret. Hvor man før kunne afbryde leverencen, hvis en kunde lod være med at betale, kommer likviditeten under pres, når selskabet tvinges til at stille kassekredit ved afvikling af skat, moms og afgifter til Staten. Flere energiselskaber ønsker derfor større indsigt i deres kunders situation. Det giver mulighed for at opstille relevante betalingsbetingelser, tilrettelægge aktiviteter til fastholdelse samt sætte inddrivelse i gang, der passer til forholdene.

  • En samlet strøm af oplysninger fra CPR, CVR, Statstidende og RKI
  • Sikkerhed for opdaterede data ved dødsfald, flytninger og navneskift
  • Påmindelser når kunder træder ind - men også ud af RKI.
  • Muligheden for at arbejde strategisk med differentieret kundepleje
  • Mulighed for at styrke kundernes tilknytning i et konkurrenceudsat marked

Differentieret kundepleje

Avancen er lav i energisektoren, og nye krav øger konkurrencen om de gode betalere.

El og varme opfattes som hævdsvundne forbrugsgoder, hvilket overlader branchen med forpligtelse til at favne kunder uanset betalingsevne. Det kræver en differentieret kundestrategi, hvor der kan opstilles betalingsbetingelser, der matcher kundens formåen.

Strategisk kreditpolitik

Forandringerne i energisektoren omfatter udover den nye engrosmodel, ændringer i loven om forsyningspligt og nye krav til indrapportering.

For en række forsyningsselskaber har automatisering banet vejen til overblik og evne til at navigere i det komplekse regelsæt og samtidig være på strategisk  forkant med kreditpolitikken.

Styrket beslutningskraft i EnergiMidt

EnergiMidt har med sine 800 medarbejdere og 235.000 kunder god gavn af en række af Experians løsninger.

Aktiv Kreditsikring sikrer overvågning af samtlige kunder. Commercial Delphi tilføjer oplysninger om kundernes betalingsmønstre og fremadrettede risiko.

Tilsammen leverer de to værktøjer robuste og velargumenterede beslutningsgrundlag.

Fri konkurrence fra oktober 2015

Nedtællingen er i gang, men der er endnu tid til at få styr på betalings flowet forud for engrosmodellens ikrafttræden.

Idet flertallet af forsyningsselskaber har haft brug for mere forberedelsestid for at kunne håndtere de nye spilleregler, er lanceringen udsat  til oktober 2015.

Lad os ledsage jer i en slutspurt, før det frie marked er en realitet.

Kontakt os

Hvis du ønsker at komme i kontakt med os vedr. vores løsninger til energisektoren, bedes du udfylde formularen herunder, og du vil blive kontaktet hurtigst muligt.

  • Send besked