Loading...

Flere nyetablerede selskaber – og et stabilt antal af konkurser

Meget tyder på, at der er særligt meget gang i hjulene i det danske erhvervsliv. I det første halvår af 2017 har der været 18.575 nyetableringer af selskaber, og det er rekordhøjt. Siden 1996, hvor Experian begyndte at lave denne opgørelse, har der aldrig været et højere antal nyetablerede selskaber. Antallet af konkurser bevares stabilt.

Også 2. kvartal af 2017 har vist en stigning i det samlede antal af nyetablerede selskaber, viser Experians analyse af nyetablerede selskaber for 2. kvartal. I alt er antallet af nyetablerede selskaber steget med 5,4 procent sammenlignet med 2. kvartal af 2016. Hvis man ser lidt længere tilbage på de seneste 12 måneder, har væksten været endnu større. De seneste 12 måneder, har der samlet set været en stigning på 8,1 procent i forhold til samme periode et år tidligere.

Samtidig viser antallet af konkurser sig nogenlunde stabilt. I juli 2017 har der været 348 konkurser, hvilket er et fald på 9,6 procent sammenlignet med juli 2016, hvor der var 385 konkurser. Men ser man på de seneste 12 måneder, har der, på trods af faldet i juli, stadig været en lille stigning på 0,2 % sammenlignet med samme periode et år tidligere.

Det er især brancherne Forsyningsvirksomhed og Transport, som har haft store stigninger i antallet af konkurser sammenlignet med juli 2016. Og råstofindvinding, Landbrug/fiskeri, Sundhedsvæsen og Kultur, Forlystelser & Sport er de brancher, der har haft størst fald i antallet af konkurser.

Det er særligt de mange konkurser i hovedstadsområdet, der trækker op, ligesom det også er her, der bliver etableret flest nye selskaber.

Læs konkursanalysen for juli måned 2017

Læs analysen om nyetablerede virksomheder fra 2. kvartal