Loading...

100 mia. kroner bundet op på Zombieselskaber

20.104 danske selskaber kunne i 2016 betegnes som zombieselskaber, det vil sige selskaber med meget høj gæld og lav kreditværdighed. Dermed er 9% af alle danske selskaber zombieselskaber, hvilket svarer til et lille fald i forhold til 2015, hvor andelen var ca. 10 % svarende til 23.244 selskaber. Det viser en ny analyse foretaget af FSR (danske revisorer) og Experian. Analysen er baseret på en gennemgang af 2015-årsregnskaberne i over 200.000 danske selskaber.

Zombieselskaberne i 2016 har sammenlagt gæld for 102 mia. kr., og de 1000 største zombieselskaber har alene aktiver for sammenlagt 44 mia. kr.

4 ud af 10 zombieselskaber ligger i region Hovedstaden, mens bare 10 % ligger i Nordjylland, der har den laveste andel. På brancheniveau er der flest zombieselskaber inden for handel og transport, hvor næsten hver fjerde (23%) zombieselskab befinder sig.

Læs hele analysen